Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie

Tereza Kyselovská
Anotace

Tato publikace se věnuje vztahu evropského práva a rozhodčího řízení. A to zejména způsobu, jakým evropské předpisy na ochranu spotřebitele ovlivňují vnitrostátní předpisy týkající se možnosti zrušení rozhodčího nálezu.

V tomto ohledu jsou analyzovány příslušné české právní předpisy, neboť rozhodčí řízení a evropské právo jsou založeny na zcela rozdílných východiscích. Evropské právo je souborem právních předpisů, které upravují organizační strukturu Evropské unie a regulují jednotlivé oblasti vlastních činností unie.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6418-8
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 136
Rok vydání 2013
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace