Vybrané aspekty přímých daní a jejich interpretace a aplikace v judikatuře

Michal Radvan, Petr Mrkývka, Jana Kranecová, Michal Janovec, Martina Valachová
Anotace

Monografie si klade vcelku ambiciózní cíl, tj. na vybraných aspektech přímých daní zhodnotit interpretaci a aplikaci daňověprávních norem. Autoři se rozhodli podrobit kritické analýze vybrané instituty z oblasti přímých daní sensu largo, které byly předmětem judikatury tuzemských soudů v posledních třech letech. S ohledem na množství takových rozhodnutí a možný rozsah publikace nebylo samozřejmě možné postihnout veškerou materii, proto byl výběr zúžen na ty oblasti, na které autoři v rámci svého vědeckého bádání zaměřují nejčastěji a nejpodrobněji svoji pozornost a které považují za zajímavé a poskytující podněty k diskuzi a polemice.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7702-7
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 218
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace