Teorie práva a státu a právní filozofie

Vladimír Kubeš
Anotace

Název anglicky: A Theory of Law and State and the Philosophy of Law

Rukopis skript „Teorie práva a státu a právní filozofie“ pochází z let 1969–1970, kdy Vladimír Kubeš přednášel teorii práva na obnovené brněnské právnické fakultě. V době začínající normalizace však skripta nemohla být vydána jednak z důvodu jejich rozporu s tehdy oficiálně proklamovanou koncepcí výuky obecné teorie státu a práva, jednak proto, že se Kubeš dostal opět do nemilosti představitelů komunistické státní moci a na konci roku 1970 musel akademickou sféru znovu opustit.

Oproti dnešním učebnicím teorie práva jsou Kubešova skripta mnohem náročnější na čtení a svým pojetím a způsobem zpracování tak spadají spíše do období první Československé republiky. Nejedná se pouze o triviální vysvětlení základních teoretickoprávních pojmů, nýbrž Kubeš ve svých výkladech často uvádí i filozofické pozadí či pojetí daného pojmu. Kubešovi nešlo o to, aby se studenti daný text pouze bezmyšlenkovitě naučili nazpaměť a následně ho u zkoušky reprodukovali, ale aby danou problematiku do celé její hloubky pochopili a viděli, jak na ni nahlížely významné osobnosti právní teorie, státovědy či právní filozofie především z německy mluvících zemí.

Kubeš přitom poukazuje i na názorové rozpory a polemiky mezi jednotlivými právními teoretiky a právními filozofy tak, aby čtenář dospěl k vlastnímu řešení. Zároveň sám pouze nekriticky neprezentuje a nepřebírá myšlenky jiných, nýbrž tyto názory komentuje a uvádí svůj pohled. Stejně jako v jiných Kubešových dílech, i v tomto se objevují citace z děl římských právníků a úryvky z filozofických prací antických autorů.

Přestože od napsání Kubešovy publikace Teorie práva a státu a právní filozofie uběhla již značná doba, osloví jistě i dnes zájemce o právní teorii a právní filozofii.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0514-6
Počet stran 266
Rok vydání 2024
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0513-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 265
Rok vydání 2024
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova Vladimír Kubeš , teorie práva , právní teorie , právní filozofie , normativní teorie , Právnická fakulta UJEP
Jazyky Čeština

Podobné publikace