Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní

Jaroslav Benák, Lenka Bursíková, Ivo Krýsa a kol.
Anotace

Autoři ve své publikaci podávají základní osnovu problematiky právnických osob veřejného práva, ze které vybírají zajímavá, málo zpracovávaná témata a detailněji se jim věnují. Využívají standardní výzkumné metody právní vědy. Jako výchozí zdroje poznání o právu berou právní předpisy (tedy „law in books“), od nich pak postupují dále k soudním rozhodnutím („law in action“). Významnou úlohu pak hraje i literatura komentářového či monografického charakteru.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7774-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 148
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace