Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti

Hana Cejpek Musilová
Anotace

Kniha pojednává o právních požadavcích, které jsou kladeny na podnikání v konvenčním zemědělství z hlediska zajištění ochrany životního prostředí. Nejprve jsou v knize nastíněny obecné právní aspekty podnikání v zemědělství v kontextu současné společné zemědělské politiky Evropské unie. Následně jsou představena vybraná pravidla podmíněnosti, která se vztahují k výseči zemědělství tvořené rostlinnou výrobou. V rámci představení pravidel podmíněnosti jsou stručně hodnoceny vybrané standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinné požadavky na hospodaření. Hodnoceny jsou z hlediska jejich způsobilosti přispět k ochraně životního prostředí a také z hlediska toho, zda, a jak dalece se překrývají s obecně závaznými právními pravidly, která musí zemědělští podnikatelé v České republice dodržovat, nejen pokud žádají o dotace, ale za všech okolností, neboť jsou obsahem obecně závazných environmentálních právních předpisů, zejména těch na ochranu půdy, vod a přírody a krajiny.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8342-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 132
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace