Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti

Hana Cejpek Musilová
Anotace

Kniha pojednává o právních požadavcích, které jsou kladeny na podnikání v konvenčním zemědělství z hlediska zajištění ochrany životního prostředí. Nejprve jsou v knize nastíněny obecné právní aspekty podnikání v zemědělství v kontextu současné společné zemědělské politiky Evropské unie. Následně jsou představena vybraná pravidla podmíněnosti, která se vztahují k výseči zemědělství tvořené rostlinnou výrobou. V rámci představení pravidel podmíněnosti jsou stručně hodnoceny vybrané standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinné požadavky na hospodaření. Hodnoceny jsou z hlediska jejich způsobilosti přispět k ochraně životního prostředí a také z hlediska toho, zda, a jak dalece se překrývají s obecně závaznými právními pravidly, která musí zemědělští podnikatelé v České republice dodržovat, nejen pokud žádají o dotace, ale za všech okolností, neboť jsou obsahem obecně závazných environmentálních právních předpisů, zejména těch na ochranu půdy, vod a přírody a krajiny.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8342-4
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 132
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace