Na cestě k inkluzivní škole. Interakce a norma

Radim Šíp, Denisa Denglerová, Miroslav Bielik
Anotace

Inkluze není prohloubením integrace. Je komplexní reakcí na proměnu současného světa, která bere vážně fakt, že diverzita je jeho definiční podstatou. Monografie představuje výsledky tříletého výzkumu, z něhož vyplývá, že dobře prováděná inkluze pozitivně proměňuje atmosféru, způsoby výuky i studijní výsledky škol hlavního proudu. Díky svým principům inkluze osvobozuje vzdělávací systém od ideologie střední třídy, jež v rozporu s vlastní rétorikou je založena na hierarchickém systému a upřednostňování stejnosti před odlišností. Docenění diverzity otevírá prostor pro nejdůležitější hodnotu demokratické společnosti – rozvoj vzdělanostního potenciálu každého z jejích členů podle jeho možností, potřeb a zájmů, a přitom buduje silnou sociální kohezi a resilienci.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0125-4
Počet stran 276
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0124-7
Formát
Počet stran 275
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova Diverzita , diferenciace výuky , inkluze , inkluzivní politika , integrace , kognitivně-sociální rozvoj , nerovnost ve vzdělávání , norma , participativní rovnost , průmysl SVP , situační analýza , well-being
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace