XII. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 8. října 2020

Ester Nováková (ed.), Ondřej Zabloudil Pechník (ed.)
Anotace

Publikace představuje příspěvky z vědecké konference konané 8. 10. 2020. Autory jsou posluchači magisterského a doktorského studia. Na onomastickou problematiku se zaměřuje příspěvek Jana Oujezdského (Uliční název jako anoikonymum a jeho odlišnosti od ostatních jmen nesídelních objektů), Andrea Kytlicová zkoumá mluvené projevy (Větná stavba mluvených projevů žáků 2. stupně ZŠ při komunikaci ve výuce), s výukou studentů s odlišným mateřským jazykem souvisejí příspěvky Radima Ošmery (Metodologie foneticko-fonologického výzkumu a jeho využití v praxi: Výslovnost hlásky „j“ vietnamskými mluvčími) a Lucie Křižkové (Pracovní listy k moravským reáliím). Na dětského čtenáře je zaměřen příspěvek Miroslava Jindry (Cestou za zrcadlem: k výzkumu dětského čtenářství žáků třetí třídy základní školy), sborník uzavírá literárněvědný příspěvek Ondřeje Zabloudila Pechníka (Tematika přírodních národů v české literatuře devadesátých let dvacátého století).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9690-5
Počet stran 50
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova Katedra českého jazyka a literatury , studentská vědecká konference , sborník příspěvků , česká literatura , český jazyk , didaktika
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace