XI. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 14. března 2019

Ester Nováková (ed.), Ondřej Pechník (ed.)
Anotace


Publikace představuje příspěvky z vědecké konference, které se 14. 3. 2019 účastnili posluchači magisterského a doktorského studia. Jazykovou komunikací se zabývá příspěvek Kateřiny Žvakové (Prostředky komunikační strategie účinkujících v pořadu GEN), didaktickým využitím reklamy příspěvek Pavlíny Zouharové (Reklama v učivu českého jazyka na 2. stupni ZŠ). S výukou žáků s odlišným mateřským jazykem souvisejí příspěvky Radima Ošmery (Zvuková stránka češtiny nerodilých mluvčích), Veroniky Tinkové (Pracovní listy pro výuku českého jazyka bilingvních žáků 6.–9. třídy) a Věry Šimkové (Adaptovaná četba v českém prostředí). Na dětského diváka je zaměřen příspěvek Miroslava Jindry (Metodologie výzkumu dětského divadelního publika na příkladu inscenace Vinnetou), sborník uzavírají literárněvědné příspěvky Kateřiny Tesařové (Motivy smrti v básnických prvotinách Jiřího Karáska ze Lvovic a J. H. Krchovského) a Ondřeje Pechníka (Obraz izraelsko-palestinského konfliktu v díle Tomáše Kolského). 
 

Více informací

CD

ISBN-13 978-80-210-9423-9
Počet stran 76
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9424-6
Počet stran 76
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace