Communication Across Genres and Discourses. Sixth Brno Conference on Linguistics Studies in English. Brno, 11–12 September 2014. Conference proceedings

Martin Adam (ed.), Radek Vogel (ed.)
Anotace

Sborník obsahuje příspěvky z 6. brněnské konference anglické jazykovědy s názvem

Komunikace napříč žánry a diskurzy. Konference byla organizována Katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a konala ve dnech 11.–12. září 2014. Konference se věnovala aktuálním trendům a vývoji anglické lingvistiky se zaměřením na komunikaci v různých žánrech a diskurzech. Příspěvky se zabývají širokou škálou jazykovědných témat, jako je například analýza diskurzu, stylistika, translatologie, pragmatika, žánrová analýza, hybridní typy diskurzu a multi-mediální komunikace.

Martin Adam
Editor
Radek Vogel
Editor
Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-7922-9
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 186
Rok vydání 2015

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7971-7
Velikost souboru 2.3 MiB
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7971-2015

Obecné informace

Jazyky Angličtina

Podobné publikace