IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2017

Ester Nováková (ed.), Iva Janoušová (ed.)
Anotace

Název anglicky: IX. students’ scientific conference of Czech language and literature department

Publikace představuje příspěvky z vědecké konference, které se 23. 3. 2017 účastnili posluchači bakalářského, magisterského i doktorského studia. Dva články jsou literární (Šárka Ivanovičová – Cirkusové motivy v díle Ivana Olbrachta a Lucie Mikušová – Postavy Sherlocka Holmese a Johna Watsona v povídkách Rudolfa Čechury), čtyři jsou orientovány didakticky (Iva Janoušová – Čtenářská gramotnost žáků v souvislosti s používáním metod kritického myšlení ve výuce, Petra Tužilová – Náhled na mediální obraz dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR, Hana Havelková – Žák s odlišným mateřským jazykem v procesu osvojování jazyka českého a Anna Heraltová – Teoretická východiska pro ověřování dovednosti práce s textem u romských žáků na 1. stupni ZŠ), dva jsou zaměřeny jazykově (Pavlína Zouharová – Reklama – její typy a jazykové prostředky a Jesika Mlčochová – Tvorba e-learningových materiálů pro portál Umíme česky.cz).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8749-1
Počet stran 67
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické

CD

ISBN-13 978-80-210-8748-4
Počet stran 67
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace