XIV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 17. března 2022

Ester Nováková (ed.), Ondřej Zabloudil Pechník (ed.)
Anotace

Název anglicky: The XIVth Student Academic Conference of the Department of Czech Language and Literature. 17th March 2022

Sborník příspěvků z konference konané 17. 3. 2022. Obsahuje studie Zuzany Procházkové (Srovnání tvoření slov u starší a mladší generace ve vybraných obcích východomoravského nářečí), Ivany Večeřové (Specifika současné soukromé elektronické komunikace), Radima Ošmery (Přístup lektorů k českým reáliím ve výuce jedinců s odlišným mateřským jazykem), Terezy Holzerové (Nenásilná komunikace v hodině českého jazyka), Miroslava Jindry (Vybrané aspekty literárního díla a jejich recepce dětským čtenářem: výsledky výzkumu dětského čtenářství formou skupinové diskuze), Magdalény Lípové (Psychosociální úkoly na počátku dospívání ve vybraných prózách pro děti a mládež), Kláry Březinové (Mariánská tematika ve vybraných dílech Jakuba Demla), Terezy Pořízkové (Identita a její podoby v literárním díle Doupě), Ondřeje Zabloudila Pechníka (Obraz pralesa v české próze po roce 2000) a Terezy Švandové (Francouzské avantgardní směry vzniklé z hnutí lettrismus).
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0123-0
Počet stran 103
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické

CD

ISBN-13 978-80-280-0122-3
Počet stran 103
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova Katedra českého jazyka a literatury , studentská vědecká konference , sborník příspěvků , česká literatura , český jazyk , didaktika
Jazyky Čeština

Podobné publikace