X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 15. března 2018

Ester Nováková (ed.), Ondřej Pechník (ed.)
Anotace

Publikace představuje příspěvky z vědecké konference, které se 15. 3. 2018 účastnili posluchači bakalářského, magisterského i doktorského studia. Jazykovou rovinou a výukou žáků s odlišným mateřským jazykem se zabývají dva příspěvky (Jesika Oulehlová: Internacionalismy řeckého původu a Alena Novotná: Časté chyby žáků s odlišným mateřským jazykem v České školičce v Řecku), jeden příspěvek je věnován problematice komunikace (Miroslav Jindra: Od jeviště k hledišti… /a zpět/. K otázkám komunikace divadelní inscenace s dětským divákem), další jsou zaměřeny na literaturu pro děti a mládež (Jitka Pušová: Obraz reality venkova v literatuře pro děti a mládež mezi lety 1945–1999, Marie Drábková: Překlady sovětské literatury pro děti a mládež v produkci Státního nakladatelství dětské knihy v letech 1949–1959) a na literaturu tvořenou dětmi (Anna Hronová: Nedospělí autoři a jejich zastoupení v české literatuře mezi lety 1989–2015), sborník uzavírají příspěvky orientované na literaturu pro dospělé (Kristýna Klejdusová: Jiráskovo drama Otec  - analýza postav a motivů v kontextu obecných trendů českého divadla 90. let 19. století a Ondřej Pechník: Tematizace exotiky v české próze po roce 2000).

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9002-6
Počet stran 90
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

CD

ISBN-13 978-80-210-9001-9
Počet stran 90
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace