Autorské právo, public domain a lidská práva

Pavel Koukal
Anotace

Kniha se zabývá problematikou autorskoprávně volné složky díla nejen z hlediska jejího postavení v systému soukromého práva, ale také ústavněprávního zakotvení. Autor se nejdříve zaměřuje na autorskoprávně volné prvky díla v kontextu tzv. commons. Na základě Drahosovy a Peukertovy kategorizace commons dospívá k závěru, že existují dvě skupiny společných statků: statky, které „nepatří nikomu“ (negative commons; Gemeingüter), a statky které „patří všem“ (positive commons, Gemeinschaftsgüter/Kollektivgüter). V druhé části práce se autor zabývá jednotlivými ústavními principy, které obecnou svobodu jednání posilují (svoboda projevu), stejně jako principy, které ji naopak omezují (ochrana osobnosti, ochrana majetku, právo na přístup ke kulturnímu bohatství). V dané souvislosti autor dospívá k závěru, že ochrana osobnosti představuje nejsilnější limitaci obecné svobody jednání a může stanovit limity při užívání těch výtvorů, které jsou z autorskoprávního hlediska volné (vědecké myšlenky, teorie, principy, objevy). 

Pavel Koukal
Autor
Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9280-8
Počet stran 526
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9280-2019

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9279-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 526
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9280-2019 (2)

1. Comments on Copyright Aspects of Use of Copyright Works in Digital Teaching
Martin Boháček
Acta Informatica Pragensia  ročník: 11,  číslo: 2,  první strana: 152,  rok: 2022  
https://doi.org/10.18267/j.aip.178

2. Právní nástupnictví v oblasti duševního vlastnictví a související kolizní otázky
Zuzana Vlachová, Rudolf Leška, Pavel Koukal, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Ivo Telec
ISBN 9788090787629  rok: 2022  
https://doi.org/10.54002/vlachova


Podobné publikace