Domácí násilí. Filosofická analýza pojmu

Tatiana Machalová
Anotace

Predložená publikace představuje nový přístup k řešení otázky domácího násilí. Publikace si klade za cíl analyzovat samotný pojem „domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento problém přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem právní úpravy.

Autorka v publikaci nastiňuje zásadní metodologickou změnu při vymezení právních pojmů domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Autorka vnímá jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, že je vázáno na interdisciplinární přístup.

Domnívá se, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části publikace.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6765-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 81
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace