Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva

Hana Svobodová, Darina Mísařová, Radek Durna, Tereza Češková, Eduard Hofmann
Anotace

Certifikovaná metodika terénní výuky pro základní školy představuje „návod“ jak, kdy, kde a v jakých formách je vhodné zařazovat terénní výuku připravenou a vedenou učitelem tak, aby obsahově navazovala na učivo probírané ve škole a prohlubovala jej. Součástí metodiky jsou podrobné příklady výukových témat využitelných v prostředí města i venkovské obce, pokyny k zajištění bezpečnosti terénní výuky, legislativní předpisy spojené s výukou v terénu a příklady využití specifických výukových pomůcek.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9246-4
Počet stran 110
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Kroužková vazba

ISBN-13 978-80-210-9245-7
Formát 190 mm×255 mm
Počet stran 110
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019 (6)

1. Moravský kras a okolí / Moravian Karst and its Environs
Ivan Balák, Eduard Hofmann, Hana Svobodová, Radek Durna, Jaromír Kolejka
ISBN 978-80-210-9627-1  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020

2. The students’ image of geography: A systematic review
Veronika Korvasová
Geografie  ročník: 126,  číslo: 4,  první strana: 347,  rok: 2021  
https://doi.org/10.37040/geografie2021126040347

3. Geography Outdoor Education from the Perspective of Czech Teachers, Pupils and Parents
Hana Svobodová, Darina Mísařová, Radek Durna, Eduard Hofmann
Journal of Geography  ročník: 119,  číslo: 1,  první strana: 32,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1080/00221341.2019.1694055

4. Percepce terénní výuky zeměpisu žáky a učiteli
Ivana Jakouběová, Radek Pileček
Biologie. Chemie. Zeměpis  ročník: 30,  číslo: 1,  první strana: 39,  rok: 2021  
https://doi.org/10.14712/25337556.2021.1.4

5. A proposal of a concept of outdoor education for primary and lower secondary schools – the case of the Czech Republic
Hana Svobodová, Radek Durna, Darina Mísařová, Eduard Hofmann
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning  ročník: 21,  číslo: 4,  první strana: 336,  rok: 2021  
https://doi.org/10.1080/14729679.2020.1830138

6. Outdoor Education in Geography: A specific Educational Strategy
Hana Svobodová
ISBN 978-80-210-9522-9  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019


Podobné publikace