Otevírání ...
Otevírání ...

Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark

Petr Vlček, Tatjana Resnik Planinc, Hana Svobodová, Søren Witzel Clausen a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8518-3
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 169
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Integrace Tělesné výchovy a Geografie

Publikace „Integrating Physical Education and Geography“ je výstupem činnosti mezinárodní sítě C.A.L.M.A.Z, která se zabývá interdisciplinární spoluprací zeměpisu a TV. Autory publikace jsou zástupci univerzitních pracovišť v České republice, Slovinsku a Dánsku. Cílem publikace je představit, jak participující státy přistupují v jejich kurikulu ke kooperaci ve výuce zeměpisu a TV. Na tuto kooperaci je nahlíženo ze dvou hledisek – prostřednictvím komparace kurikulárních dokumentů je zjištěno, jestli a jak je tato kooperace zakotvena v teoretické rovině. Výsledky dotazníkového šetření s učiteli pak představují sondu do realizační formy kurikula. V závěru jsou diskutovány možné přístupy k integraci z pohledu kurikula jednotlivých států a jsou doplněny praktickými ukázkami.


Petr Vlček

PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Osobní identifikace 346572 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/346572

Autorovy publikace

Tatjana Resnik Planinc

Tatjana Resnik Planinc

Autorovy publikace

Hana Svobodová

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Osobní identifikace 67632 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/67632

Autorovy publikace

Søren Witzel Clausen

Søren Witzel Clausen

Autorovy publikace

Keld Conradsen

Keld Conradsen

Autorovy publikace

Irena Hergan

Irena Hergan

Autorovy publikace

Eduard Hofmann

Eduard Hofmann

Autorovy publikace

Mojca Ilc Klun

Mojca Ilc Klun

Autorovy publikace

Michal Lupač

Mgr. Michal Lupač

Osobní identifikace 209483 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/209483

Autorovy publikace

Vladislav Mužík

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Osobní identifikace 549 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/549

Matej Ogrin

Matej Ogrin

Autorovy publikace

Hana Šeráková

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Osobní identifikace 18076 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/18076

Autorovy publikace

Vesna Štemberger

Vesna Štemberger

Autorovy publikace

Marek Trávníček

Mgr. Marek Trávníček

Osobní identifikace 48065 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/48065

Autorovy publikace

Maja Umek

Maja Umek

Autorovy publikace

Esben Volshøj

Esben Volshøj

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Školní vzdělávání. Od podmínek k výsledkům
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Nabídka publikací MU

  Katalog