Otevírání ...
Otevírání ...

Naučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů

Michal Medek, Jan Činčera, Jana Gregorová, Kateřina Pořízová, Martina Lisková

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-8334-9
 • Formát 176 mm x 250 mm
 • Počet stran 158
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8335-6
 • Velikost souboru 4.3 MiB
 • Počet stran 158
 • Rok vydání 2016
 • Pořadí vydání 1., elektronické

 • Jazyky Čeština

Publikace se zaměřuje na formu interpretace přírodního a kulturního dědictví, která je v České republice nejrozšířenější – naučné stezky. V první části vsazuje naučné stezky do kontextu teorie a metodiky environmentální interpretace a podrobně se zaměřuje na metodické zásady zpracovávání naučných stezek jako typu nepřímé interpretace.

Ve druhé části diskutuje jednotlivé oblasti evaluačního výzkumu nepřímých interpretačních programů. Na základě analýzy publikovaných evaluačních studií ukazuje na stávající metodologické problémy i na význam, který evaluace interpretačních programů může mít pro vytváření nových návrhů.

Třetí část prezentuje výsledky původních výzkumů naučných stezek na území České republiky. Na konkrétních příkladech opět upozorňuje na metodologické problémy spojené s jejich evaluací a na silné i slabé stránky hodnocených programů.

V závěrečné části pak shrnuje výsledky prezentovaných šetření a navrhuje opatření ke zkvalitnění nepřímé interpretace i její evaluace do budoucna.


Michal Medek

Mgr. et Mgr. Michal Medek

Autorovy publikace

Jan Činčera

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Autorovy publikace

Jana Gregorová

Mgr. Jana Gregorová

Autorovy publikace

Kateřina Pořízová

Bc. Kateřina Pořízová

Autorovy publikace

Martina Lisková

Martina Lisková

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Krajinou environmentálních studií II. Populárně-naučné texty vyučujících a studentů
 • The Socializing Voyage of the Video Game Player. Growing-up with playing The Sims®
 • Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie
 • Nikdy jsem nebyl podceňovanej. Ze slovenských osad do českých měst za prací. Poválečné vzpomínky
 • Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives
 • Environmentální výchova z pohledu učitelů
 • Encyklopedie psychologie práce
 • Living in the Digital Age. Self-presentation, Networking, Playing and Participating in Politics
 • Encyklopedie psychologie práce, II. díl
 • Nabídka publikací MU

  Katalog