Environmentální výchova z pohledu učitelů

Jan Činčera, Kateřina Jančaříková, Tomáš Matějček, Miroslav Lupač, Petra Šimonová, Jan Bartoš, Lenka Broukalová
Anotace

Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který probhl na českých školách v období od května do června 2016. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem je na druhých stupních základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií realizována environmentální výchova, tj. jaké postupy učitelé používají pro naplnění jednotlivých cílových oblastí environmentální výchovy. Celkem se podařilo získat data od 645 respondentů reprezentujících jednotlivé školy, 11 rozhovorů se zkušenými učiteli a byly zpracovány případové studie z devíti škol vybraných jako příklady dobré praxe. Výzkum ukazuje silné i slabé stránky praxe environmentální výchovy v České republice. Ukazuje environmentální výchovu jako na jedné straně silně zastoupenou výchovně vzdělávací oblast, na druhé straně upozorňuje i na konkrétní slabiny v její implementaci. V závěrečné části publikace diskutuje výsledky a navrhuje doporučení pro další podporu a rozvoj environmentální výchovy na školách.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8440-7
Velikost souboru 4.3 MiB
Počet stran 207
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8439-1
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 208
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obsah

Velikost souboru 0.3 MiB

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace