Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives

Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Lenka Slepičková
Anotace

Kniha Hry se životem se zabývá současnou reprodukční medicínou v České republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny jako konkrétního projevu normalizace moderní společnosti v rámci současného přístupu ke zdraví a nemoci. Zaměřuje se na tři specifické oblasti reprodukční medicíny: porody, asistovanou reprodukci a manipulaci s DNA a embryi. Autorky chtějí zaplnit mezeru v kritické reflexi těchto témat v českém kontextu a otevřít o nich debatu. Zaměřují se na témata každodenní praxe reprodukční medicíny a snaží se odpovídat i na obecnější otázky: Jak jsou udržovány hranice mezi normalitou/legitimitou a abnormalitou/nelegitimitou v rámci tří konkrétních polí reprodukční medicíny? Jakým způsobem je ustavována důvěra v systém moderní reprodukční medicíny? A jak do tohoto procesu vstupují kategorie genderu, statusu, etnicity?

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7734-8
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 164
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Statistiky

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015 (6)

1. Empowered or patronized? The role of emotions in policies and professional discourses on birth care
Anna Durnová, Lenka Formánková, Eva Hejzlarová
Critical Social Policy  první strana: 026101832110014,  rok: 2021  
https://doi.org/10.1177/02610183211001494

2. Czech postcommunist trouble with participatory governance. Toward an analysis of the cultural agency of policy discourses
Anna Durnová
Policy Studies  ročník: 42,  číslo: 1,  první strana: 80,  rok: 2021  
https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1581155

3. Selective pronatalism in childcare and reproductive health policies in Czechoslovakia
Hana Hašková, Radka Dudová
The History of the Family  ročník: 25,  číslo: 4,  první strana: 627,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1080/1081602X.2020.1737561

4. The first Czech perinatal hospice: Joint venture or competitive field?
Iva Šmídová
Health & Social Care in the Community  rok: 2021  
https://doi.org/10.1111/hsc.13285

5. In risk we trust/Editing embryos and mirroring future risks and uncertainties
Eva Šlesingerová
Medicine, Health Care and Philosophy  ročník: 22,  číslo: 2,  první strana: 191,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1007/s11019-018-9851-0

6. The end of the beginning: context of death at birth in the Czech Republic
Iva Smidova
Mortality  ročník: 24,  číslo: 4,  první strana: 431,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1080/13576275.2018.1529743


Podobné publikace