Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives

Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Lenka Slepičková
Anotace

Kniha Hry se životem se zabývá současnou reprodukční medicínou v České republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny jako konkrétního projevu normalizace moderní společnosti v rámci současného přístupu ke zdraví a nemoci. Zaměřuje se na tři specifické oblasti reprodukční medicíny: porody, asistovanou reprodukci a manipulaci s DNA a embryi. Autorky chtějí zaplnit mezeru v kritické reflexi těchto témat v českém kontextu a otevřít o nich debatu. Zaměřují se na témata každodenní praxe reprodukční medicíny a snaží se odpovídat i na obecnější otázky: Jak jsou udržovány hranice mezi normalitou/legitimitou a abnormalitou/nelegitimitou v rámci tří konkrétních polí reprodukční medicíny? Jakým způsobem je ustavována důvěra v systém moderní reprodukční medicíny? A jak do tohoto procesu vstupují kategorie genderu, statusu, etnicity?

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7734-8
Velikost souboru 2.3 MiB
Počet stran 164
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7734-2015

Obecné informace

Jazyky Angličtina

Zobrazené statistiky se počítají od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace