Jak měřit metakognici (nejen) u nadaných dětí

Ondřej Straka
Anotace

Publikace se věnuje problematice měření metakognice, se zvláštním zřetelem na specifickou skupinu intelektově nadaných dětí. Stručně představuje samotný konstrukt metakognice, taxonomii metakognitivních jevů a vztah metakognice a intelektového nadání. Dále jsou pojednány a kriticky zhodnoceny nejdůležitější metody a techniky, které byly pro zjišťování metakognice vyvinuty. Monografie se zabývá jak metodami, při nichž jsou data o metakognici registrována souběžně s vykonáváním podnětového úkolu (tzv. on-line metody), tak metodami, kdy jsou data zaznamenávána až s určitým časovým odstupem (tzv. off-line metody). Nejobsáhlejší část publikace se pak zabývá problematikou různých metrik a indexů používaných k vyjádření úrovně metakognitivního monitorování.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9905-0
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9905-2021

Obecné informace

Klíčová slova metakognice , nadání , inteligence , měření , metody
Jazyky Čeština

Podobné publikace