Otevírání ...
Otevírání ...

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol

Radka Vejrychová a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6653-3
 • Formát 210 mm x 255 mm
 • Počet stran 112
 • Rok vydání 2013
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-8008-9
 • Velikost souboru 67.3 MiB
 • Počet stran 112
 • Rok vydání 2015
 • Pořadí vydání 1., elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8008-2015

 • Jazyky Čeština

Publikace je výsledkem projektového záměru, který probíhal během roku 2013 díky finanční podpoře MŠMT a čtenáře zve k diskuzi o možnostech pedagogických přístupů při realizaci průřezového tématu multikulturní výchovy, které se objevuje v nové koncepci vzdělávání. Autoři publikace spatřují významný potenciál pro realizaci multikulturních témat v dramatické výchově a výtvarné výchově, a to zejména prostřednictvím příběhu. Ten se ve spojení s dramatickými a výtvarnými technikami může stát silným pedagogickým nástrojem vedoucím k prolomení zažitého jednání žáků. Publikace je podporou pro pedagogy k využití strukturované dramatické hry jako způsobu učení. Také představuje možnost multikulturní výchovy v žitém prostoru, ve kterém in situ navazujeme na příběh místa a jeho genius loci. Autoři publikace využívají při tvorbě uměleckých dílen transkulturní přístup.


Radka Vejrychová

Hana Stehlíková Babyrádová

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Osobní identifikace 1422 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/1422

Marie Pavlovská

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Osobní identifikace 651 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/651

Lenka Remsová

MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Osobní identifikace 70805 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/70805

Barbora Svátková

Mgr. MgA. Barbora Svátková, Ph.D.

Osobní identifikace 43063 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/43063

Martina Kurowski

Mgr. Martina Kurowski

Osobní identifikace 56187 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/56187

Jan Buchta

Mgr. Jan Buchta

Osobní identifikace 256762 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/256762

Lucie Svobodová

Bc. Lucie Svobodová

Osobní identifikace 371388 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/371388

Milan Smutný

Barbora Kučerová

Martina Svobodová

Zdeněk Žanda

Podobné publikace

 • Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
 • Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Z posluchárny za katedru. Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství
 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Nabídka publikací MU

  Katalog