Otevírání ...
Otevírání ...

Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013

Miroslav Jireček

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7571-9
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 339
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Čeština

Publikace představuje analýzu vývoje vyučovacího předmětu dějepis v českých zemích od roku 1918 do roku 2013. Pokouší se zachytit zejména vývoj postavení (např. časové dotace), cílů a obsahu tohoto předmětu. Sleduje školy odpovídající druhému stupni dnešní základní školy. Analýza je založena na výzkumu základních kurikulárních dokumentů vydávaných na státní úrovni jako závazné – zejména učebních plánů a osnov. Závěry získané analýzou kurikulárních dokumentů jsou ověřovány a doplňovány pomocí analýzy odborné literatury a dobových odborných časopisů. Práce se pokouší zachytit také kontext vývoje sledovaného vyučovacího předmětu, zejména vývoj naší školské soustavy a sledovaného typu školy.


Miroslav Jireček

Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.

Podobné publikace

 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice. Rozhovory na průsečíku tří generací
 • Školní vzdělávání: učitel – vyučování, žák – učení
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi
 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu
 • Nabídka publikací MU

  Katalog