Otevírání ...
Otevírání ...

Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013

Miroslav Jireček

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7571-9
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 339
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Čeština

Publikace představuje analýzu vývoje vyučovacího předmětu dějepis v českých zemích od roku 1918 do roku 2013. Pokouší se zachytit zejména vývoj postavení (např. časové dotace), cílů a obsahu tohoto předmětu. Sleduje školy odpovídající druhému stupni dnešní základní školy. Analýza je založena na výzkumu základních kurikulárních dokumentů vydávaných na státní úrovni jako závazné – zejména učebních plánů a osnov. Závěry získané analýzou kurikulárních dokumentů jsou ověřovány a doplňovány pomocí analýzy odborné literatury a dobových odborných časopisů. Práce se pokouší zachytit také kontext vývoje sledovaného vyučovacího předmětu, zejména vývoj naší školské soustavy a sledovaného typu školy.


Miroslav Jireček

Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.

Podobné publikace

 • Znalostní báze učitelství
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
 • Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol
 • Determinanty účinnosti učitelských praxí
 • Nabídka publikací MU

  Katalog