Otevírání ...
Otevírání ...

Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013

Miroslav Jireček

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-7571-9
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 339
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1.

E-kniha (PDF):


 • Jazyky Čeština

Publikace představuje analýzu vývoje vyučovacího předmětu dějepis v českých zemích od roku 1918 do roku 2013. Pokouší se zachytit zejména vývoj postavení (např. časové dotace), cílů a obsahu tohoto předmětu. Sleduje školy odpovídající druhému stupni dnešní základní školy. Analýza je založena na výzkumu základních kurikulárních dokumentů vydávaných na státní úrovni jako závazné – zejména učebních plánů a osnov. Závěry získané analýzou kurikulárních dokumentů jsou ověřovány a doplňovány pomocí analýzy odborné literatury a dobových odborných časopisů. Práce se pokouší zachytit také kontext vývoje sledovaného vyučovacího předmětu, zejména vývoj naší školské soustavy a sledovaného typu školy.


Miroslav Jireček

Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.

Podobné publikace

 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů
 • Prezentačně-hodnotící předmětové portfolio v 7. ročníku ZŠ. případová studie
 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Učitel v teorii a praxi
 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství
 • Nabídka publikací MU

  Katalog