Otevírání ...
Otevírání ...

Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky

Tomáš Janík, Karolína Pešková a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6132-3
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 354
 • Rok vydání 2012
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 354 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 31. ISBN 978-80-210-6132-3.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6396-9
 • Velikost souboru 7.3 MiB
 • Počet stran 354
 • Rok vydání 2013
 • Pořadí vydání 1. elektron.
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6396-2013
Bibliografická citace

JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 354 s. ISBN 978-80-210-6396-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6396-2013.


Poznámka

Celkem 21 autorů.

V knize jsou rozpracovány teoretické rámce a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum v různých oblastech školního vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy a výsledky. Po představení systematického rámce školního vzdělávání jsou v jednotlivých kapitolách řešena témata jako inkluze ve vzdělávání, klima třídy, kvalita učebnic, profesní vidění učitelů, pro-environmentální přesvědčení učitelů, postavení nadaného žáka ve třídě, žákovské portfolio a další.


Tomáš Janík

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Osobní identifikace 17210 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/17210

Autorovy publikace

Karolína Pešková

Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Osobní identifikace 105646 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/105646

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Učitel v teorii a praxi
 • Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. videostudie
 • Znalostní báze učitelství
 • Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Kvalita kurikula a výuky. výzkumné přístupy a nástroje
 • Nabídka publikací MU

  Katalog