Otevírání ...
Otevírání ...

Školní vzdělávání. podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky

Tomáš Janík, Karolína Pešková a kol.

Brožovaná vazba:

 • ISBN-13 978-80-210-6132-3
 • Formát 158 mm x 225 mm
 • Počet stran 354
 • Rok vydání 2012
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 354 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 31. ISBN 978-80-210-6132-3.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6396-9
 • Velikost souboru 7.3 MiB
 • Počet stran 354
 • Rok vydání 2013
 • Pořadí vydání 1. elektron.
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6396-2013
Bibliografická citace

JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 354 s. ISBN 978-80-210-6396-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6396-2013.


Poznámka

Celkem 21 autorů.

V knize jsou rozpracovány teoretické rámce a výzkumné nástroje umožňující realizovat výzkum v různých oblastech školního vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy a výsledky. Po představení systematického rámce školního vzdělávání jsou v jednotlivých kapitolách řešena témata jako inkluze ve vzdělávání, klima třídy, kvalita učebnic, profesní vidění učitelů, pro-environmentální přesvědčení učitelů, postavení nadaného žáka ve třídě, žákovské portfolio a další.


Tomáš Janík

doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Osobní identifikace 17210 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/17210

Autorovy publikace

Karolína Pešková

Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.

Osobní identifikace 105646 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/105646

Autorovy publikace

Podobné publikace

 • Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Studentské profesní praxe – Multikulturní lekce ve školách a v dalších institucích. Výukové materiály
 • Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace
 • Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2013
 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění
 • Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
 • Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy
 • Nabídka publikací MU

  Katalog