Otevírání ...
Otevírání ...

Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Jana Zerzová

Brožovaná vazba:

 • ISBN-10 978-80-210-5725-8
 • Formát 155 mm x 225 mm
 • Počet stran 246
 • Rok vydání 2012
 • Pořadí vydání 1.
Bibliografická citace

ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 246 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, Svazek 27. ISBN 978-80-210-5725-8.


E-kniha (PDF):

 • ISBN-13 978-80-210-6824-7
 • Velikost souboru 8.3 MiB
 • Počet stran 246
 • Rok vydání 2014
 • Pořadí vydání 1. elektronické
 • doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-6824-2014
Bibliografická citace

ZERZOVÁ, Jana. Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 246 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 27. ISBN 978-80-210-6824-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6824-2014.


 • Jazyky Čeština, Angličtina

Publikace je věnována problematice výuky reálií a rozvíjení interkulturní komunikační kompetence (IKK) v rámci výuky anglického jazyka (AJ) na 2. stupni ZŠ a představuje první pokus o uchopení této složité problematiky v kontextu pedagogického výzkumu v České republice. Její jádro tvoří rozpracování teoreticko-metodologických východisek pro zkoumání výuky reálií a IKK ve výuce cizího jazyka a navržení výzkumných nástrojů pro její analýzu. Tyto nástroje jsou následně použity ve dvou výzkumných šetřeních. První z nich představuje výzkum realizovaného kurikula v rámci CPV videostudie anglického jazyka v oblasti výuky reálií a IKK ve výuce AJ v 7. a 8. ročnících na 2. stupni ZŠ ve třech krajích (Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský). Druhé výzkumné šetření se zabývá učitelovým pojetím kultury a cílů výuky reálií a IKK.


Jana Zerzová

Mgr. Jana Zerzová, M.A., Ph.D.

Osobní identifikace 79615 (univerzitní číslo osoby UČO)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/people/79615

Podobné publikace

 • Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky
 • Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny. Metodické listy pro učitele základních i středních škol
 • Učitel v teorii a praxi
 • Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013
 • Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Výukové materiály
 • Mediální výchova. Reflexe učitelů českého jazyka a literatury
 • Integrating Physical Education and Geography. A Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark
 • Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody
 • Nabídka publikací MU

  Katalog