Otevírání ...
Otevírání ...

Mohlo by Vás zajímat

 • Plastická a rekonstrukční chirurgie
  Ladislav Bařinka

  Výpravná kniha oslavuje úspěchy šedesáti let působení profesora Bařinky na poli plastické a rekonstrukční chirurgie. Na bezmála devíti stech stranách prezentuje dlouholeté zkušenosti brněnské plastické školy, na jejímž formování se autor zásadně podílel. Hlavním pilířem publikace je obrovské množství velmi pečlivě dokumentovaných kazuistik

  ...
 • Dětské pojetí smrti
  Iva Žaloudíková

  Publikace se zabývá představami školních a předškolních dětí o fenoménu smrti. Přibližuje faktory ovlivňující koncept smrti jako je věk, kognitivní zralost, religiozita, komunikace v rodině, vlastní zkušenost se smrtí a další. Sleduje vývoj konceptu smrti u dětí ve věku od 3 do 11 let se zjištěním jednotlivých komponent smrti (univerzalita,

  ...
 • Učitel v teorii a praxi
  Vlastimil Švec, Jarmila Bradová

  Publikace se zaměřuje na vybrané teoretické a praktické aspekty profesního růstu učitelů. Profesní růst je nahlížen z hlediska znalostní a osobnostní báze studentů učitelství. Zaměřuje se nejenom na měřitelné komponenty učitelových kompetencí, ale také na skryté proměnné, jako metakognice, tacitní znalosti a studentovo pojetí výuky.

Nabídka publikací MU

Katalog