Otevírání ...
Otevírání ...

Mohlo by Vás zajímat

 • Příručka pro kurz Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny. Část 1.
  Halyna Myronova

  Příručka ke kurzu je určena pro studenty, kteří si chtějí dodatečně osvojit jazykové a komunikační dovednosti v ukrajinštině a nabýt nebo zlepšit slovní zásobu s ohledem na ekonomickou, politickou a právnickou terminologii ukrajinštiny. Kurz se bude soustředit na jazykové, gramatické a lexikální rozdíly mezi ukrajištinou na neformální či

  ...
 • Traditional Folk Culture in Moravia: Time and Space
  Roman Doušek (ed.), Daniel Drápala (ed.); Alena Křížová, Martina Pavlicová, Miroslav Válka; Marie Novotná (ed.)

  Kniha přibližuje tradiční lidovou kulturu na Moravě v časovém období od poloviny osmnáctého do konce devatenáctého století prostřednictvím šesti tematických os: autochtonnost – externí vlivy – stálost v čase – proměna v čase – teritoriální jednota – teritoriální rozrůzněnost. Autoři se snaží na příkladu konkrétních kulturních jevů osvětlit

  ...
 • Games of Life. Czech Reproductive Biomedicine. Sociological Perspectives
  Iva Šmídová, Eva Šlesingerová, Lenka Slepičková

  Kniha Hry se životem se zabývá současnou reprodukční medicínou v České republice. Vychází přitom z analýzy instituce biomedicíny jako konkrétního projevu normalizace moderní společnosti v rámci současného přístupu ke zdraví a nemoci. Zaměřuje se na tři specifické oblasti reprodukční medicíny: porody, asistovanou reprodukci a manipulaci s DNA a

  ...

Nabídka publikací MU

Katalog