Otevírání ...
Otevírání ...

Mohlo by Vás zajímat

 • Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání
  Lucie Grůzová, Zora Syslová

  Publikace zpracovává téma dvouletých dětí v předškolním vzdělávání z několika úhlů pohledu. Zabývá se teoretickými východisky psychologických a pedagogických pojmů souvisejících se vzděláváním dvouletých dětí jako jsou výchova, vzdělávání, učení, hra a prostředí. Dále ukazuje vzdělávání dvouletých dětí v Evropě. Jedna z kapitol je věnována

  ...
 • Sociální práce se seniory v kontextu kritické gerontologie
  Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková, Olga Hubíková, Zdeňka Dohnalová

  Publikace je příspěvkem k diskusi o možnostech zajištění sociální pomoci pro seniory v kontextu demografického stárnutí české populace. V první části prezentujeme funkční potenciál a jeho posuzování jako nástroj pro nastavení přiměřené pomoci lidem se sníženou soběstačností. Problematika snížené soběstačnosti je pak nahlížena s využitím kritické

  ...
 • Učitel v teorii a praxi
  Vlastimil Švec, Jarmila Bradová

  Publikace se zaměřuje na vybrané teoretické a praktické aspekty profesního růstu učitelů. Profesní růst je nahlížen z hlediska znalostní a osobnostní báze studentů učitelství. Zaměřuje se nejenom na měřitelné komponenty učitelových kompetencí, ale také na skryté proměnné, jako metakognice, tacitní znalosti a studentovo pojetí výuky.

Nabídka publikací MU

Katalog