Otevírání ...
Otevírání ...

Mohlo by Vás zajímat

 • Music Education – Terra Cognita?
  Marek Sedláček (ed.)

  Sborník obsahuje plné verze referátů prezentovaných v dílčí sekci 28. mezinárodní hudebně výchovné konference MUSICA VIVA IN SCHOLA pořádané Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 18.–19. října 2016. Sborník zahrnuje historické, filozoficko-estetické a hudebně sociologické studie zaměřující se na

  ...
 • Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století
  Jiří Špalek, Vladimír Hyánek, Laura Fónadová

  Pro neziskové instituce v České republice i ve světě je charakteristické vícezdrojové financování. Ačkoli role různých typů příjmů a jejich vliv na chování neziskových organizací byly v zahraniční literatuře již mnohokrát zdokumentovány, situace v (post)transformačních zemích je specifická. Probíhající proces redefinice role neziskových institucí

  ...
 • Vakuová fyzika 1
  Pavel Slavíček, Vlasta Štěpánová, Jakub Kelar

  Skripta se zabývají významem a využitím vakua, teoretickými základy vakuové fyziky, základními typy vývěv a manometrů, měřením parciálních tlaků a metodami hledání netěsností ve vakuových systémech. Studijní text je určen studentům fyzikálních oborů a všem zájemcům o vakuovou fyziku. Skripta jsou doplněna celou řadou názorných schémat pro

  ...

Nabídka publikací MU

Katalog