Velká Logika a Logické rozpravy

Karel Engliš
Anotace

Dílo Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu napsal Karel Engliš během 2. světové války, kdy se skrýval před nacisty na Vysočině ve Velkém Trsném. Rukopis o rozsahu přes 2500 stran rozdělil do dvou dílů: Části obecnéČásti zvláštní s podnázvem Logické rozpravy. Jeho snahou bylo podat ucelený výklad teorie poznání.

První díl Velké logiky předal k vydání nakladatelství Melantrich a ještě v roce 1947 vyšel výtah s názvem Malá logika. Po únoru 1948 byl Karel Engliš jako nežádoucí osoba zbaven funkce rektora Univerzity Karlovy a byl vysídlen z Prahy. Jeho díla musely knihovny stáhnout z fondů, hotová sazba 1. dílu Velké logiky byla rozmetána. Rukopisy svých děl ukrýval před zabavením komunisty u různých přátel. Později je jeho rodina předala do Archivu Národního muzea.

Masarykova univerzita u příležitosti 100. výročí založila v roce 2019 novou ediční řadu v edici Pocta osobnostem. Plánuje zde zveřejňovat nevydaná díla Karla Engliše, který se o založení univerzity zasloužil a byl jejím prvním rektorem. K objevení kompletního rukopisu Velké logiky přispěl dr. Martin Hlaváč, který se dílem K. Engliše dlouhodobě zabývá a archivní fondy dokonale zná. Odborníci z Archivu Masarykovy univerzity pod vedením Mgr. Luďka Navrátila rukopisy uspořádali a kompletně zdigitalizovali v průběhu roku 2020. Tímto originály ochránili a umožňují badatelům odborné zpracování přístupem k digitálním faksimiliím. Souhlas ke zveřejnění poskytli dědicové Karla Engliše a Státní fond kultury ČR.

Ke stažení

Část obecná. Kniha 1. Předsádka

Část obecná. Kniha 1. Obsah

Část obecná. Kniha 1. Předmluva

Část obecná. Kniha 1. I. Úvod. O čem jedná logika

Část obecná. Kniha 2. O soudech

Část obecná. Kniha 3. Obsah

Část obecná. Kniha 3. Oddíl první. Povšechný rozhled o souborech soudů

Část obecná. Kniha 4. Soustava soudů. A. Podstata soustavy soudů (poznatků)

Část obecná. Kniha 4. C. Vsunutý list rozvržení rolí pro K4

Část zvláštní. Desky

Část zvláštní. Obsah

Část zvláštní. Předmluva

Část zvláštní. I. Logika a gramatika

Část zvláštní. II. Logika a psychologie

Část zvláštní. III. Struktura pojmů

Část zvláštní. XXXIII. Právní řád jako model pro pochopení trojího různého způsobu...

Část zvláštní. XXXVI. Zásada hospodárnosti (Princip racionality)

Část zvláštní. XXXVII. Hospodárnost v myšlení

Podobné publikace