E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

Gabriela Hublová
Anotace

Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován s využíváním ICT v cizojazyčné výuce z hlediska naplnění soudobých didaktických principů. V centru pozornosti dané publikace stojí posouzení vlivu čistě e-learningového kurzu akademického psaní v anglickém jazyce na rozvoj diskurzivní kompetence participujících studentů. Na základě prezentovaných výzkumných zjištění jsou formulována doporučení pro didaktickou praxi a je zhodnocen přínos účasti v kurzu.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8819-1
Počet stran 232
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8819-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8818-4
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 232
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8819-2017 (2)

1. Research in foreign language didactics III
Veronika Stanislavová
ISBN 978-80-210-9822-0  první strana: 125,  rok: 2020  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9822-2020-6

2. Výzkum v didaktice cizích jazyků II
Terezie Nerušilová
ISBN 978-80-210-9547-2  první strana: 33,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9547-2019-2


Podobné publikace