E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

Gabriela Hublová
Anotace

Odborná kniha se věnuje oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v cizojazyčném terciálním vzdělávání. Její vznik byl motivován třemi faktory, a to současným akcentem na internacionalizaci českého vysokého školství, hledáním příležitostí k rozvíjení dovednosti cizojazyčného akademického psaní mimo kontaktní výuku a v neposlední řadě potenciálem, který je spojován s využíváním ICT v cizojazyčné výuce z hlediska naplnění soudobých didaktických principů. V centru pozornosti dané publikace stojí posouzení vlivu čistě e-learningového kurzu akademického psaní v anglickém jazyce na rozvoj diskurzivní kompetence participujících studentů. Na základě prezentovaných výzkumných zjištění jsou formulována doporučení pro didaktickou praxi a je zhodnocen přínos účasti v kurzu.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8819-1
Počet stran 232
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8819-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8818-4
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 232
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace