Coherence in Political Speeches

Olga Dontcheva-Navratilova
Anotace

Monografie zkoumá koherence v politickém diskurzu z hlediska analýzy diskurzu, pragmatiky a žánrové analýzy. Autorka studuje koherenční strategii v žánru úvodních projevů na základě vystoupení generálních ředitelů UNESCO na mezinárodních konferencích. Analýza je zaměřena na interpersonální aspekty koherence, které jsou vytvářeny pomocí modálních sloves, osobních zájmen, evaluačních lexikálních jednotek a signálů dialogičnosti. Tyto interpersonální prvky jsou provázány s tematickou posloupností, kontinuitou referentů, časovým zakotvením diskurzu v momentě promluvy a s použitím četných kohezních signálů. Autorka poukazuje na provázanost volby strategií pro výstavbu koherence s přesvědčovacími strategiemi, které politikové používají v souvislosti se svými komunikativními záměry a rétorickou strukturou žánru úvodních projevů.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8859-7
Počet stran 208
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8859-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5703-6
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 208
Rok vydání 2011
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Poznámka
Název česky:Koherence v politických projevech

Podobné publikace