Analysing Genre: The Colony Text of UNESCO Resolutions

Olga Dontcheva-Navrátilová
Anotace

Monografie zkoumá žánr rezolucí s cílem vysvětlit specifický způsob vytváření diskurzu v kontextu mezivládní institucionální komunikace, kterou využívá diskurzní komunita UNESCA pro dosažení svých komunikativních záměrů. Analýza textů je provedena především z hlediska sociolingvistického, stylistického a pragmatického a využívá metodu žánrové analýzy ke zkoumání typologie textu a stylistické variability podmíněné kontextovými faktory ovlivňujícími výstavbu a interpretaci diskurzu. Studie, jež je založena na korpusové analýze, zkoumá žánr rezolucí ze synchronního a diachronního hlediska ve snaze charakterizovat tento žánr a jeho vývoj v průběhu šedesátiletého období jeho existence. Diachronní aspekt studie se zaměřuje na vývoj a proměny žánru od doby jeho zavedení v organizacích Spojených národů do začátku dvacátého prvního století. Jelikož jsou rezoluce pojímány jako textové kolonie, analýza jejich struktury a charakteristických rysů reflektuje specifika tohoto druhu psaného diskurzu. Výzkum současného stavu žánru je zaměřen na žánrovou strukturu rezolucí a jejich typické stylistické prostředky. Analýza stylistických prostředků rezolucí je provázána s výzkumem významných strategií, které se používají k výstavbě koherence diskurzu, a bere v potaz některé pragmatické aspekty, např. řečové akty a projevy zdvořilosti.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8858-0
Počet stran 170
Rok vydání 2017
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8858-2017

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-5104-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 170
Rok vydání 2009
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Žánrová analýza: Textová kolonie rezolucí UNESCO

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M210-8858-2017 (2)

1. Persuasion in Specialised Discourses
Olga Dontcheva-Navratilova, Martin Adam, Renata Povolná, Radek Vogel
ISBN 978-3-030-58163-3  Chapter 2,  první strana: 39,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-58163-3_2

2. Persuasion in Specialised Discourses
Radek Vogel
ISBN 978-3-030-58163-3  Chapter 4,  první strana: 159,  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/978-3-030-58163-3_4


Podobné publikace