Sprachkorpora in Unterricht und Forschung DaF/DaZ

Tomáš Káňa
Anotace

Dieses Buch trägt die wichtigsten Kenntnisse über Korpora und Korpuslinguistik so zusammen, dass sich die Deutschlehrenden und -lernenden auf diesem Gebiet schnell orientieren können. Es beschreibt für DaF/DaZ relevante elektronische Sprachkorpora und einige korpusähnliche Instrumente. In dreizehn Forschungsstudien wird Schritt für Schritt gezeigt, wie man Sprachprobleme mit der Verwendung von Korpora lösen kann. Die Ergebnisse dieser Studien sowie die Übersichten von den häufigsten deutschen lexikalischen Einheiten wurden mit Hilfe von Korpora noch nie erforscht. Die Publikation zeigt auch Möglichkeiten, wie man aus Korpora sprachliche Chunks herausfiltern kann. Das Buch enthält Listen von nützlichen Hilfen für die Arbeit mit Korpora wie CQL Abkürzungen, Tag-Sets, Internet-Adressen sowie einen Index mit Erläuterungen der korpuslinguistischen und sprachlichen Begriffen.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6994-7
Formát 176 mm×250 mm
Počet stran 243
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Němčina
Poznámka

Monografie přináší důležité vědomosti o korpusech a korpusové lingvistice pro učitele, studenty a žáky němčiny jako cizího a druhého jazyka. Popisuje jazykové korpusy, korpusové nástroje a korpusům podobné elektronické pomůcky. Ve třinácti výzkumných studiích ukazuje krok za krokem, jak řešit dílčí jazykové problémy pomocí elektronických korpusů. Výsledky těchto studií, jakož i přehledy, které vznikly na základě dalších výzkumů, dosud nebyly publikovány a měly by podpořit korpusově řízený výzkum němčiny, kontrastivní výzkum němčiny (především s jazyky L1 klientely) a také výzkum německých volných, ale častých vazeb (tzv. „chunků“) i jejich výuku. Kniha obsahuje seznamy užitečné k práci s korpusy: CQL zkratky, morfologické značky, internetové adresy a rejstřík s vysvětlením běžné korpusově lingvistické a méně běžné lingvistické terminologie.

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace