Ústní interakce a rozvoj komunikační kompetence při výuce angličtiny s interaktivní tabulí

Alena Dobrovolná
Anotace

Publikace shrnuje výzkum rozvoje komunikační kompetence v ústní interakci při výuce angličtiny s interaktivní tabulí. Pozornost je zaměřena na to, zda je ústní interakce v jazyce ovlivněna používáním interaktivní tabule. Výzkumným nástrojem bylo kvalitativní strukturované pozorování provedené ve školách v České republice, které vyústilo v analýzu observačních záznamů. Výsledky byly konfrontovány se závěry zahraničních a domácích výzkumných studií. Ke klíčovým zjištěním výzkumu patří, že učitelé, kteří neuplatňují principy komunikačního přístupu a jejichž výuka nemá činnostní charakter, používají interaktivní tabuli tradičním způsobem a moderní technologie nepřispívá ke změně jejich vyučovacího stylu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8485-8
Velikost souboru 10.3 MiB
Počet stran 178
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8485-2016

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-8484-1
Formát 158 mm×225 mm
Počet stran 178
Rok vydání 2016
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace