Bezplatná právní pomoc v České republice

Jaroslav Benák, Petr Coufalík, Markéta Dostálová a kol.
Anotace

Předkládaná monografie si klade za cíl analyzovat poskytování bezplatné právní pomoci v České republice. Přestože existuje řada prací, které se zabývají partikulárními oblastmi (například ustanovováním advokátů v civilním řízení nebo případy nutné obhajoby v trestních věcech), dosud chybí komplexní zhodnocení problematiky. Právě tento nedostatek míní naše publikace překlenout.

Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na limity, které má zákonodárce při nastavování systému bezplatné právní pomoci. Tedy na závazky, které mu vyplývají z českého ústavního pořádku, z mezinárodních smluv a z unijního práva.

Další kapitoly se pak zabývají již konkrétní analýzou jednotlivých institutů systému bezplatné právní pomoci v České republice. Práce nezůstává u popisu platné a účinné právní úpravy, ale sleduje i interpretaci prováděnou v judikatuře obecných soudů i Ústavního soudu.

Třetí část je věnována komparaci. Situace v České republice je srovnána s tím, jak je bezplatná právní pomoc poskytována v několika jiných evropských státech.

V závěru práce identifikuje hlavní problémy současného systému poskytování bezplatné právní pomoci a největší výzvy, které čekají zákonodárce, potažmo ministerstvo spravedlnosti, pokud se do řešení těchto problémů pustí.

Více informací

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-6967-1
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 89
Rok vydání 2014
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Jazyky Angličtina, Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace