Hans Kelsens und Franz Weyrs Leben und Werk. (Einige skizzen)

Vladimír Kubeš; Jaromír Tauchen (ed.)
Anotace

Název anglicky: Life and Work of Hans Kelsen and Franz Weyr. (Some sketches)

Vladimír Kubeš (1908–1988), profesor filozofie práva, byl počátkem 70. let 20. století z politických důvodů nucen podruhé opustit brněnskou právnickou fakultu. Protože v Československu již nesměl publikovat, přesunul svou vědeckou a pedagogickou činnost do zahraničí. Deset semestrů vyučoval na Právnické fakultě ve Vídni. Když v červnu 1981 skončilo jeho působení jako hostujícího profesora, byl pověřen tehdejším spolkovým kancléřem Brunem Kreiskym, aby pro Institut Hanse Kelsena napsal knihu o vztahu Hanse Kelsena a Františka Weyra. Kubeš nabídku s radostí přijal, protože to bylo téma blízké jeho srdci a Weyra si jako svého učitele velmi vážil.
Po roce práce vydal Kubeš práci s názvem Hans Kelsen a život a dílo Franze Weyra (Několik skic). V ní srovnává Weyrovo učení s Kelsenovým, vysvětluje hlavní rozdíly mezi oběma koncepcemi, a především vyzdvihuje osobní aspekty obou myslitelů. Srovnání vyznělo jednoznačně ve prospěch osobnosti Františka Weyra, zakladatele československé větve čisté teorie práva (normativní teorie). Pro nedostatek finančních prostředků však kniha nebyla vydána, a zůstala tak pouze v podobě rukopisu. Nyní má široká odborná veřejnost možnost seznámit se s tímto Kubešovým dílem po více než 40 letech od jeho vzniku.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0532-0
Počet stran 190
Rok vydání 2024
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0531-3
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 190
Rok vydání 2024
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova Hans Kelsen , František Weyr , právní věda , právní filozofie
Jazyky Němčina
Poznámka

Název česky: Život a dílo Hanse Kelsena a Františka Weyra. (Několik skic)

Podobné publikace