Efektivita práce učitele v inkluzivním vzdělávání: sebehodnoticí nástroj pro studující pedagogických odborů

Helena Vaďurová, Katarína Slezáková, Lenka Slepičková
Anotace

Název anglicky: Effectiveness of the teacher’s work in inclusive education: A self-assessment tool for students of pedagogic fileds

Aby učitel nebo učitelka mohli naplnit roli “nositele/nositelky změny”, musí být ztotožnění s myšlenkou vzdělávání pro všechny, přijmout odpovědnost za vzdělávání všech svých žáků a umět rozpoznat a řešit jakoukoli formu vyčleňování a nerovného zacházení. Současně se ukazuje, že zásadním faktorem formujícím působení učitelů v inkluzivní třídě je vnitřní důvěra ve vlastní schopnosti zvládat jednotlivé aspekty výchovně vzdělávací činnosti. Nástroj umožňuje nahlédnout práci učitele z odstupu, učit se ji reflektovat a vytvořit plán osobnostního a odborného rozvoje.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0234-3
Počet stran 31
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0233-6
Formát 297 mm×210 mm
Počet stran 31
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova učitelské vzdělávání , evaluace , připravenost studenta učitelství , sebehodnocení
Jazyky Čeština

Podobné publikace