Komunikační a simulační techniky logopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Petr Kopečný, Barbora Chleboradová
Anotace

Text se zaměřuje na základní vymezení komunikačního procesu a současného náhledu na narušenou komunikační schopnost. Studijní opora představuje intervenční přístupy k rozvoji foneticko-fonologické jazykové roviny, soustředí se tak na strategie k podpoře vývoje artikulační schopnosti a sluchového vnímání v období před zahájením povinné školní docházky a vybranými pomůckami k intervenci při obtížích ve foneticko-fonologické rovině jazyka. Studijní opora nabízí rovněž pohled na přístupy k žákyním a žákům v souvislosti s jejich zapojením do kolektivu třídy nebo skupiny, a to především ve vztahu k narušení v oblasti komunikace na základě psychogenních faktorů, ale také v důsledku závažných forem zdravotního postižení.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9599-1
Počet stran 40
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova komunikace , komunikační schopnost , logopedie , fonetika , dyslalie
Jazyky Čeština

Podobné publikace