Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace

Barbora Bočková
Anotace

Název anglicky: Selected chapters of augmentative and alternative communication

Učební text „Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace“ je určen studentům speciální pedagogiky, především specializace logopedie. V textu je uvedeno základní vymezení problematiky AAK – dělení systémů, nastíněn je postup aplikace i výběru vhodného komunikačního systému a také strategie, které lze v komunikaci s uživatelem AAK využít. Druhou část textu tvoří charakteristika vybraných systémů, s nimiž se setkáváme v naší i zahraniční praxi, doplněná o obrázky, schémata a internetové odkazy, které mohou čtenáři při studiu využít.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7896-3
Velikost souboru 1.3 MiB
Počet stran 71
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština

Podobné publikace