Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace

Barbora Bočková
Anotace

Učební text „Vybrané kapitoly z alternativní a augmentativní komunikace“ je určen studentům speciální pedagogiky, především specializace logopedie. V textu je uvedeno základní vymezení problematiky AAK – dělení systémů, nastíněn je postup aplikace i výběru vhodného komunikačního systému a také strategie, které lze v komunikaci s uživatelem AAK využít. Druhou část textu tvoří charakteristika vybraných systémů, s nimiž se setkáváme v naší i zahraniční praxi, doplněná o obrázky, schémata a internetové odkazy, které mohou čtenáři při studiu využít.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-7896-3
Velikost souboru 1.3 MiB
Počet stran 71
Rok vydání 2015
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)


Podobné publikace