Speciálněpedagogická diagnostika surdopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Lenka Doležalová, Radka Horáková
Anotace

V textu jsou vymezeny základní pojmy týkající se etiologie sluchových vad a vyšetřovacích metod, které jsou u dětí raného, předškolního a školního věku realizovány. Představeny jsou činnosti poradenských zařízení, která v daném časovém období hrají klíčovou roli. Jedná se o střediska rané péče a speciálně pedagogická centra, díky nimž dochází k propojení sociálního a školského resortu. Text nabízí přehled diagnostických nástrojů, které je možné využít u dětí raného věku, stejně tak je přiblížen diagnostický proces u dětí s postižením sluchu v předškolním a školním věku. Studenti se budou moci seznámit s příklady testů a testových materiálů užívaných v naší praxi, aby získali představu o struktuře a principech úkolů, z nichž sestávají. Využití studijní opory by mělo být propojeno s výkladem realizovaným ve výuce a diskusí. Předložený materiál by měl primárně sloužit ke studiu a přípravě na skupinovou i samostatnou práci studentů a sdílení zkušeností při diskusi.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9595-3
Počet stran 58
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova sluchová vada , sluchové postižení , objektivní metody vyšetření sluchu , subjektivní metody vyšetření sluchu , funkční vyšetření sluchu , speciálně pedagogická diagnostika , včasná intervence , raná péče , speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace