Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura. Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů

Terezie Smejkalová a kol.
Anotace

Předkládaná publikace prezentuje výsledky tříletého empirického výzkumu. První část publikace si klade za cíl vysvětlit základní teoretická východiska týkající se pojmů tak, jak s nimi pracují především současné kognitivní vědy, a to nejen v návaznosti na jejich tradiční způsob zpracovávání v právní vědě. Druhou část této publikace potom tvoří tři víceméně nezávislé studie sociálních reprezentací neurčitých právních pojmů, které jsme si pro účely tohoto výzkumu zvolili: veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0203-9
Počet stran 284
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0203-2022

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0202-2
Formát 148 mm×210 mm
Počet stran 284
Rok vydání 2022
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova Veřejný pořádek , důstojnost soudce , judikatura
Jazyky Čeština
Reference

Tištěné zdroje

ABRIC, J. C. Central System, Peripheral System: Their Functions and Roles in the Dynamics of Social Representations. Papers on Social Representations. 1993, č. 2, s. 75–78.

ABRIC, J. C. Représentations sociales: aspects théoriques. In: ABRIC, J. C. (ed.). Pratiqes sociales et représentations. Paris: PUF, 1994.

AGNOLONI, T., PAGALLO, U. The Power Laws of the Italian Constitutional Court, and Their Relevance for Legal Scholars. In: Legal Knowledge and Information Systems. 2015.

ALLEN, J. A Theory of Adjudication: Law as Magic. Suffolk University Law Review. 2008, č. 4, s. 773–833. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.999624

ANGYALLOSY, P. a kol. Etický kodex. Nejvyšší soud, 2020.

ASGEIRSSON, H. The Nature and Value of Vagueness in Law. Oxford: Hart Publishing, 2020. DOI: https://doi.org/10.5040/9781474202756

AUSTIN, J. L. The Meaning of a Word. In: URMSON, J. O., WARNOCK, G. J. (eds.). Journal of Symbolic Logic. 1961, s. 23–43.

BAJČIĆ, M. Coping with Vague EU Legal Concepts. In: SANDER, G. G. a kol. (eds.). Transnational, European, and National Labour Relations. Springer, 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-02219-2_6

BAKHTIN, M. The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin: University of Texas Press, 1981.

BARAK, A. The Judge in Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2006.

BARNES, J. Logical Matters: Essays in Ancient Philosophy II. Oxford: Clarendon Press, 2012.

BAUER, M. W., GASKELL, G. Towards a Paradigm for Research on Social Representations. Journal for the Theory of Social Behaviour. 1999, č. 2, s. 163–186. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5914.00096

BEDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy: Institut pro uchování a převody rodinného majetku. Praha: Wolters Kluwer, 2014.

BĚLOHLÁVEK, A. J. Výhrada veřejného pořádku hmotněprávního a procesního ve vztazích s mezinárodním prvkem. Právník. 2006, č. 11, s. 1267–1301.

BEN-YAMI, H. Wittgenstein on Vagueness and Family Resemblace. In: GLOCK, H.-J. a kol. (eds). A Companion to Wittgenstein. John Wiley and Sons, 2017, s. 407–419. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118884607.ch25

BERAN, K. Pojem osobyprávu: Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.

BERGER, P., LUCKMANN, T. The social construction of reality. Harmondsworth: Penguin, 1966.

BHATIA, V. K. Legal Discourse across Cultures and Systems. Hong Kong University Press, 2008. DOI: https://doi.org/10.5790/hongkong/​9789622098510.001.0001

BOBEK, M. a kol. Judikatura a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2013.

BOGUSZAK, J. a kol. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2003.

BORK, R. van et al. What is the P-factor of psychopathology? Some Risks of General Factor Modeling. Theory & Psychology. 2017, č. 6, s. 759–773. DOI: https://doi.org/10.1177/0959354317737185

BOURDIEU, P. The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. Hastings Law Journal. 1986–1987, č. 5, s. 805–853.

BOURDIEU, P. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1992.

BOURDIEU, P. The Forms of Capital. In: SZEMAN, I., KAPOSY, T. (eds.). Cultural theory: An anthology. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011, s. 241–258.

BOURICHE, B. L’analyse de similitude. In: ABRIC, J. C. Méthodes d’étude des représentations sociales. Toulouse: Érès, 2005, s. 221–252.

BRAUN, V., CLARKE, V. Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006, č. 2, s. 77–101. DOI: https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

BREAKWELL, G. Social Representations and Social Identity. Papers on Social Representations. 1993, č. 3, 198–217.

BROOKS, P. Storytelling Without Fear? Confession in Law and Literature. In: BROOKS, P., GEWIRTZ, P. (eds.). Law’s Stories: Narrative and Rhetoric in the Law. New Haven, London: Yale University Press, 1996, s. 114–134. DOI: https://doi.org/10.12987/9780300146295-013

BROZ, J. Karikatura v judikatuře Ústavního soudu: ochrana důstojnosti versus svoboda projevu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2018, č. 3, s. 493–516. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2018-3-6

BROŽ, J. Obecně závazné vyhlášky obcí (veřejný pořádek deset let od jirkovského nálezu). Právní rozhledy. 2018, č. 9, s. 310–316.

BUKVALDOVÁ, J., KLEČKOVÁ, R. Společný evropský azylový systém: právní pojem ‚pronásledování‘. Časopis pro právní vědu a praxi. 2005, č. 3, s. 323–324.

BULYGIN, E. Essays in Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2015.

BUREŠOVÁ, J. Pojem soukromé právo. Právník. 2002, roč. 141, č. 7, s. 769–784.

CAO, D. Translating Law. Clevedon: Multilingual matters, 2007. DOI: https://doi.org/10.21832/9781853599552

CAREY, S. Conceptual Change in Childhood. Cambridge, MA: MIT Press, 1985.

CAREY, S. Knowledge Acquisition: Enrichment or Conceptual Change? In: CAREY, S., GELMAN, R. (eds.). The Epigenesis of Mind: Essays on Biology and Cognition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1991, s. 257–291.

CARNAP, R. Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic. Chicago: University of Chicago Press, 1947, 1956 (enlarged edition).

CARNAP, R. Uberwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache. Erkenntnis. 1932. Publikováno jako The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language. In: AYER, A. (ed.). Logical Positivism. New York: The Free Press, 1959, s. 60–81.

CASASANTO, D., LUPYAN, G. All concepts Are Ad Hoc Concepts. In: LAURENCE, S., MARGOLIS, E. (eds.). The Conceptual Mind: New Directions in the Study of Concepts. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2015, s. 543–566.

CASCINELLI, P. Social Representations and Economic Integration in the Mediterranean Area. EUI Working Papers. 2010.

CLARKE, S. Culture and identity. In: BENNETT, T., FROW, J. The Sage Handbook of Cultural Analysis. Thousand Oaks: Sage Publications, 2008, s. 510–529. DOI: https://doi.org/10.4135/9781848608443.n25

CODOL, J.-P. Note terminologique sur l’emploi de quelques expressions concernant les activités et processus cognitifs en psychologie sociale. Bulletin de Psychologie. 1969, č. 280, s. 63–71.

COOK, R. T. A Dictionary of Philosophical Logic. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. DOI: https://doi.org/10.1515/9780748631971

COSTELLO, T. H. Clarifying the Structure and Nature of Left-Wing Authoritarianism. Journal of Personality and Social Psychology. 2022, č. 1, s. 135–170. DOI: https://doi.org/10.1037/pspp0000341

CRESS, U., KIMMERLE, J. Collective Knowledge Construction. In: FISCHER, F., HMELO-SILVER, C. E., GOLDMAN, S. R., REIMANN, P. (eds.). International Handbook of the Learning Sciences. London: Routledge, 2018, s. 137–146. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315617572-14

CROTTY, M. The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process. London: Routledge, 1998.

CSERNE, P. Discourses on Judicial Formalism in Central and Eastern Europe: Symptom of an Inferiority Complex? European Review. 2020, č. 6, s. 880–891. DOI: https://doi.org/10.1017/S1062798720000320

ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M., MINÁŘOVÁ, E. Současná česká stylistika. Praha: Lidové noviny, 2008.

DANEŠ, F. The Relation of Centre and Periphery as a Language Universal. In: Travaux linguistiques de Prague. 1966, s. 9–21.

DAVID, L. Co je precedent v rozhodnutích českých civilních soudů? In: Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008.

DAVID, R. Major Legal Systems in the World Today. An Introduction to the Comparative Study of Law. London: Stevens, 1978.

De Saussure, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2007.

DEPAOLI, S. a kol. The Importance of Prior Sensitivity Analysis in Bayesian Statistics: Demonstrations Using an Interactive Shiny App. Frontiers in psychology. 2020, článek 608045. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.608045

DERLÉN, M., LINDHOLM, J. Characteristics of Precedent: The Case Law of the European Court of Justice in Three Dimensions. German Law Journal. 2015, č. 5, s. 1073–1098. DOI: https://doi.org/10.1017/S2071832200021040

DERLÉN, M., LINDHOLM, J. Goodbye van Gend en Loos, Hello Bosman? Using Network Analysis to Measure the Importance of Individual CJEU Judgments. European Law Journal. 2014, č. 5, s. 667–687. DOI: https://doi.org/10.1111/eulj.12077

DERLÉN, M., LINDHOLM, J. Peek-A-Boo, It’s Case Law System! Comparing the European Court of Justice and the United States Supreme Court from a Network Perspective. German Law Journal. 2017, č. 3, s. 647–686. DOI: https://doi.org/10.1017/S2071832200022100

DOMITROVICH, S. The Code of Civility in Pennsylvania: Judges Collaborating with Lawyers to Ensure Dignity of the Legal Profession. Judges’ Journal. 2018, č. 2, s. 12–15.

DURKHEIM, É. Professional Ethics and Civil Morals. London: Routledge and Kegan Paul, 1957.

DURKHEIM, É. The Elementary Forms of the Religious Life. New York: Free Press, 1912/1995.

DWORKIN, R. Law as Interpretation. Critical Inquiry. 1982, č. 1, s. 179–200. DOI: https://doi.org/10.1086/448194

ECKMANN, H. Rechtspositivismus und sprachanalytische Philosophie. Berlin: Duncker & Humblot, 1969. DOI: https://doi.org/10.3790/978-3-428-41855-8

EISENSTADT, S. N., GIESEN, B. Konstrukce kolektivní identity. In: HROCH, M., BAKEŠOVÁ, A. (eds.). Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, s. 361–374.

ELIÁŠ, K. Akciová společnost jako pozitivněprávní pojem českého soukromého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. 1994, č. 6, s. 3–14.

ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. Bulletin advokacie, odborný právnický portál. 2015, č. 9, s. 12–34.

ENDICOTT, T. Vagueness In Law. Oxford: Oxford University Press, 2003.

ENGLIŠ, K. Pojem nákladu. Časopis pro právní a státní vědu. 1933, s. 147–157.

FALLON, R. H. Jr. The Meaning of Legal “Meaning” and Its Implications for Theories of Legal Interpretation. The University of Chicago Law Review. 2015, č. 3, s. 1235–1308.

FARR, R. M. From Collective to Social Representations: Aller et Retour. Culture and Psychology. 1998, č. 3, s. 275–296. DOI: https://doi.org/10.1177/1354067X9800400301

FERGUSON, R. The Judicial Opinion as Literary Genre. Yale Journal of Law & Humanities. 1990, č. 1, s. 201–219.

FILIP, J. Pojem rozporu (nesouladu) zákona s ústavním pořádkem v teorii a judikatuře Ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, č. 2, s. 91–100.

FINDOR, A. Národná identita ako naratívna konštrukcia. Sociológia – Slovak Sociological Review. 2000, č. 1 s. 57–79.

FISH, S. E. E. Interpreting the “Variorum”. Critical Inquiry. 1976, č. 3, s. 465–485. DOI: https://doi.org/10.1086/447852

FISH, S. E. E. Is There a Text in This Class?: The Authority of Interpretive Communities. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.

FLAMENT, C. Structure, dynamique et transformation des représentations sociales. In: ABRIC, J. C. (ed.). Pratiques sociales et représentations. Paris: Presses Universitaires de France, 1994, s. 37–57.

FLEISS, J. L. Measuring Nominal Scale Agreement among Many Raters. Psychological Bulletin. 1971, č. 5, s. 378–382. DOI: https://doi.org/10.1037/h0031619

FLICK, U., FOSTER, J. Social Representations. In: WILLIG, C., STAINTON-ROGERS, W. (eds.). Handbook of Qualitative Research in Psychology. London: Sage Publications Inc, 2008, s. 261–279. DOI: https://doi.org/10.4135/9781848607927.n12

FODOR, J. A. The Present Status of the Innateness Controversy. In: Representations: Philosophical Essays on the Foundations of Cognitive Science. Cambridge, MA: MIT Press, 1981, s. 257–316.

FODOR, J. Concepts: Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford: Oford University Press, 1998. DOI: https://doi.org/10.1093/0198236360.001.0001

FODOR, J. Hume Variations. Oxford: Oxford University Press, 2003.

FODOR, J. LOT 2. The Language of Thought Revisited. Oxford: Claredon Press, 2008. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199548774.001.0001

FOSS, D. Decision Processes during Sentence Comprehension: Effects of Lexical Item Difficulty and Position upon Decision Times. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1969, č. 4, 457–462. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-5371(69)80089-7

FOUCAULT, M. The Order of Discourse, Inaugural Lecture at the College de France, given 2 Dec 1970. In: YOUNG, R. (ed.). Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1981, s. 51–78.

FOWLER, J. H. a kol. Network Analysis and the Law: Measuring the Legal Importance of Precedents at the U.S. Supreme Court. Political Analysis. 2007, č. 3, s. 324–346. DOI: https://doi.org/10.1093/pan/mpm011

FOWLER, J. H., JEON, J. The Authority of Supreme Court Precedent. Social Networks. 2008, č. 1, s. 16–30. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socnet.2007.05.001

FOX, M. J. Prototype Theory: An Alternative Concept Theory for Categorizing Sex and Gender? Knowledge Organization. 2011, č. 4, s. 328–334.

FRÄNDBERG, Å. An Essay on Legal Concept Formation. In: HAGE, J. C. a kol. Concepts in Law. Dodrecht: Springer, 2009, s. 1–16. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-2982-9_1

FREGE, G. Sense and Reference. The Philosophical Review. 1948, č. 3, s. 209–230. DOI: https://doi.org/10.2307/2181485

FRIED, E. I. a kol. Using network analysis to examine links between individual depressive symptoms, inflammatory markers, and covariates. Psychological Medicine. 2020, č. 16, s. 1–9. DOI: https://doi.org/10.31234/osf.io/5mvz4

FULLER, L. Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart. Harvard Law Review. 1958, č. 4, s. 630–672. DOI: https://doi.org/10.2307/1338226

FUNKE, F. The Dimensionality of Right-Wing Authoritarianism: Lessons from the Dilemma between Theory and Measurement. Political Psychology. 2005, č. 2, s. 195–218. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2005.00415.x

GEERAERTS, D. Chapter 1. Prospects and Problems of Prototype Theory. In: Geearts, D. Words and Other Wonders: Papers on Lexical and Semantic Topics. Berlin, New York: De Gruyter Mouton, 2009, s. 3–26.

GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021.

GIDDENS, A. The constitution of society: outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press, 1984.

GLENN, H. P. Legal Cultures and Legal Traditions. In: HOECKE, M. van (ed.). Epistemology and Methodology of Comparative Law. Oxford, Portland: Hart Publishing, 2004, s. 7–21.

GOFFMAN, E. The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, AT: Doubleday, 1959.

GOODRICH, P. Law and language: An Historical and Critical Introduction. Journal of Law and Society. 1984, č. 2, s. 173–206. DOI: https://doi.org/10.2307/1410039

GRANT, J. P., BARKER, J. C. Parry and Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. 3. vyd. New York: Oxford University Press, 2009. DOI: https://doi.org/10.1093/acref/9780195389777.001.0001

GRICE, P. Syntax and Semantics 3: Speech Acts. In: COLE, P., MORGAN, J. Logic and Conversation. New York: Academic Press, 1975, s. 41–58. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004368811_003

GUIMELLI, C. Differentiation between the Central Core Elements of Social Representations: Normative vs. Functional Elements. Swiss Journal of Psychology. 1998, č. 4, s. 209–224.

HAJN, P. Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování: Několik poznámek k analogii v právu (nejen) správním. Právník. 2003, č. 2, s. 117–124.

HANNA, R. Kant, Science, and Human Nature. Oxford: Claredon Press, 2006. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199285549.001.0001

HANUŠ, L. K míře závaznosti soudní judikatury. In: HAMUĽÁK, O. (ed.). Fenomén judikatury v právu: povaha, význam a specifika judikatury: judikatury evropských soudů a evropské otázky v judikatuře národních soudů: vybraná odvětvová judikatura. Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009. Praha: Leges, 2010, s. 21–36.

HAPLA, M. Může soudce dělat divné věci? Funkční soudnictví jako limit kárné odpovědnosti. Jurisprudence. 2020, č. 2, s. 40–45.

HAPLA, M. Pojem legitimity a krize lidských práv. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 3, s. 397–405.

HARAŠTA, J. a kol. Citační analýza judikatury. Praha: Wolters Kluwer, 2021.

HARRIS, D. W., UNNSTEINSSON, E. Wittgenstein’s influence on Austin’s philosophy of language. British Journal for the History of Philosophy. 2018, č. 2, s. 371–395. DOI: https://doi.org/10.1080/09608788.2017.1396958

HART, H. L. A. Definition and Theory in Jurisprudence. Law Quarterly Review. 1954, č. 1, s. 37–60.

HART, H. L. A. Positivism and the Separation of Law and Morals. Harvard Law Review. 1958, č. 4, s. 593–629. DOI: https://doi.org/10.2307/1338225

HART, H. L. A. The Concept of Law. 2. vyd. Oxford: Clarendon Press, 1994.

HARVÁNEK, J. a kol. Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

HARVÁNEK, J. a kol. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013.

HAUPTFLEISCHOVÁ, I. Chování a jednání soudce „mimo talár“ jako kárné provinění z pohledu samotných soudců. Časopis pro právní vědu a praxi. 2015, č. 3, s. 290–301.

HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

HECK, P. Gesetzauslegung und Interessenjurisprudenz. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1914.

HECK, P. Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz. Tübinhen: J.C.B. Mohr, 1932.

HENDRYCH, D., FIALA, J. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha. C. H. Beck, 2009.

HITT, M. P. Measuring Precedent in Judicial Hierarchy. Law and Society Review. 2016, č. 1, s. 57–81. DOI: https://doi.org/10.1111/lasr.12178

HJØRLAND, B. Concept Theory. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2009, č. 8, s. 1519–1536. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.21082

HLOUCH, L. Právní interpretace. In: HARVÁNEK, J. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 309–354.

HLOUCH, L. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

HOECKE, M. van. Law as Communication. Oxford and Portland: Hart Publishing 2002.

HOETZEL, J. Československé správní právo: část všeobecná. 2., přepracované vyd. Praha: Melantrich, 1937.

HÖIJER, B. Social Representations Theory. A New Theory for Media Research. Nordicom Review. 2011, s. 2, s. 3–16. DOI: https://doi.org/10.1515/nor-2017-0109

HOLLÄNDER, P. Paradox právneho jazyka. Kultúra slova. 1995, č. 6, s. 328–331.

HUIZINGA, J. Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture. London: Routledge, 1980.

HURDÍK, J. Pojem osoba a geneze jeho obsahu jako základ konstrukce osob v právním smyslu. Časopis pro právní vědu a praxi. 2000, č. 3, s. 306–313.

HYMES, D. On Communicative Competence. In: PRIDE, J. B., HOLMES, J. (eds.). Sociolinguistics. Harmondsworth: Penguin, 1972, s. 269–293.

HYTYCH, R. Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

CHAIB, M. a kol. Introduction: Social Knowledge – Shared, Transmitted, Transformed. In: CHAIB, M. a kol. (eds.). Education, Professionalization and Social Representations. London: Routledge, 2011, s. 1–16. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203837207

CHAIB, M., CHAIN, J. Teacher Student’s Social Representations of How Adults Learn. In: CHAIB, M., DANERMARK, B., SELANDER, S., (eds.). Education, Professionalization and Social Representations. London: Routledge, 2011, s. 123–133. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203837207

CHESTERMAN, A. a kol. When Factors of Risk Perception are an Obstacle to Risk Representation: Earthquakes in Southern France. European Review of Applied Psychology. 2019, č. 1, s. 31–39. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erap.2018.12.001

CHI, M. T. H. Categorization and Representation of Physics Problems by Experts and Novices. Cognitive Science A Multidisciplinary Journal. 1981, č. 2, s. 121–152. DOI: https://doi.org/10.1207/s15516709cog0502

CHINN, C. A., CLARK, D. B. Learning through Collaborative Argumentation. In: HMELO-SILVER, C. E. a kol. (eds.). International Handbook of Collaborative Learning. New York: Routledge, 2013, s. 314–332.

CHRISTIE, G. C. Vagueness and Legal Language. Minessota Law Review. 1964, s. 885–911.

IPSEN, G. Der alte Orient und die Indogermanen. In: FRIEDRICH, H. a kol. (eds.). Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Heidelberg: Winter, 1924, s. 200–237.

ISVORANU, A.-M. a kol. Network Psychometrics with R: A Guide for Behavioral and Social Scientists. 1. vyd. London: Routledge, 2022. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003111238

JANKO, T. Reprezentace obsahu: psychologická východiska a didaktické souvislosti. Pedagogická orientace. 2012, č. 1, s. 23–40. DOI: https://doi.org/10.5817/PedOr2012-1-23

JASPARS, J., FRASER, C. Attitudes and Social Representations. In: FARR, R. M., MOSCOVICI, S. (eds.). Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, s. 101–123.

JÍLEK, D. a kol. Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

JÍLEK, D. Společný právní pojem jako přitažlivá badatelská možnost. Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2005.

JÍLEK, D. Věčná idealita: společný pojem ‚pronásledování‘. In: JÍLEK, D. a kol. Společný evropský azylový systém: právní pojem pronásledování. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 9–43.

JODELET, D. Représentations sociales. In: BLOCK, H. Grand dictionnaire de la psychologie. Paris: Larousse, 1991, s. 668–672.

JODELET, D. Representations sociales: un domaine en expansion. In: JODELET, D. (ed.). Les représentations sociales. Paris: Presses Universitaires de France, 1989, s. 47–78.

JODELET, D. Social Representations: The Beautiful Invention. Journal for The Theory of Social Behaviour. 2008, č. 4, s. 411–430. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2008.00383.x

JOVCHELOVITCH, S. Knowledge in Context: Representations, Community, and Culture. London: Routledge, 2007. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203968895

JOVCHELOVITCH, S. Social Representations in and of the Public Sphere: Towards a Theoretical Articulation. Journal for the Theory Of Social Behaviour. 1995, č. 1, s. 81–102. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1995.tb00267.x

JOVCHELOVITCH, S. The Rehabilitation of Common Sense: Social Representations, Science and Cognitive Polyphasia. Journal for the Theory of Social Behaviour. 2008, č. 4, s. 431–448. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2008.00378.x

KALAMPALIKIS, N., HAAS, V. More than a theory: A new map of social thought. Journal for the Theory of Social Behaviour. 2008, roč. 38, č. 4, s. 452. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2008.00381.x

KALVODOVÁ, V. Institut trestu v evropském právním prostředí – vybrané otázky. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, č. 4, s. 330–336.

KANT, I. Lectures on Logic. Přklad J. M. Young. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511810039

KAY, P., McDANIEL, C. K. The Linguistic Significance of the Meanings of Basic Color Terms. Language. 1978, č. 3, s. 610–646. DOI: https://doi.org/10.1353/lan.1978.0035

KEEFE, R. Theories of Vagueness. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

KINTSCH, W. The Representation of Meaning in Memory. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1974.

KLIN, B. van. Facts and Norms: The Unfinished Debate Between Eugen Ehrlich and Hans Kelsen. In: HERTOGH, M. (ed.). Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich. London: Bloomsbury Publishing, 2008, s. 127–155.

KNAPP, V. Právní pojmy a právní terminologie. In: Státní správa: Bulletin Ústavu státní správy. 1978, č. 4, s. 17–20.

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

KNAPP, V. Význam Stalinových statí „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ pro právní vědu. Praha: Orbis, 1953.

KOKEŠOVÁ, J. Svévole zákonodárce v judikatuře Ústavního soudu. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2018, č. 3, s. 189–204. DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2018.27

KOLLAR, I., FISHER, F., HESSE, F. Collaboration scripts: A Conceptual Analysis. Educational Psychology Review. 2006, č. 2, s. 159–185. DOI: https://doi.org/10.1007/s10648-006-9007-2

KOLMAŠ, M. Národní identita v mezinárodních vztazích: mezi konstruktivismem a poststrukturalismem. Mezinárodní vztahy. 2017, č. 1, s. 53–67.

KOŘENSKÝ, J. Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování. Slovo a slovesnost. 1995, č. 4, s. 267–275.

KOSAŘ, D. Nestátní průvodci pronásledování. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009.

KOŠČÍK, M. Pojem a obsah právních úkonů na internetu. Revue pro právo a technologie: odborný recenzovaný časopis pro technologické obory práva a právní vědy. 2011, č. 4, s. 30–75.

KOUDELKA, Z., PRŮCHA, P. ZWYRTEK HAMPLOVÁ, J. Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář. Praha: Leges, 2019.

KOZEL, R. J. The Scope of Precedent. Michigan Law Review. 2014. č. 2, s. 179–230.

KRÁLÍČKOVÁ, Z., NOVÝ, Z. Dvě matky, jedno dítě, nejlepší zájem dítěte a veřejný pořádek. Právní rozhledy. 2017, č. 15–16, s. 524–530.

KRÁLÍK, L. Tvorba a publikace judikatury. Právník. 2018, č. 4, s. 320–332.

KRAMER, E. A. Juristische Methodenlehre. Bern: Stämpfli Verlag, 1998.

Kratochvíl, V. Právní pojem a struktura trestného činu v českém a rakouském trestním právu. Trestní právo. 1997, č. 12, s. 2–8.

KUBEŠ, V. Čirá nauka právní a věda soukromého práva. Časopis pro právní a státní vědu. 1935, roč. 18, č. XVII.

KUBEŠ, V. Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zřetelem k Moravě a zvláště Brnu. Díl první. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 159–169.

KUČERA, R. a kol. Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2012

KUHN, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962/1970.

KÜHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002.

KÜHN, Z. Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In: BOBEK, M. a kol. (eds.). Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 60–92.

KÜHN, Z. Nová koncepce normativity judikatury obecného soudnictví na pozadí rozhodnutí Ústavního soudu. Právní rozhledy. 2001, č. 6, s. 265–269.

KÜHN, Z. Proč si kontinentální právníci myslí, že jejich judikatura není závazná aneb patero důvodů pro odlišnou kontinentální koncepci precedentu. In: Závaznost rozhodování ústavních soudů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004, s. 39–46.

KÜHN, Z. Stanoviska nejvyšších soudů: specifikum středoevropské právní kultury nebo komunistické reziduum? Jurisprudence. 2005, č. 4, s. 9–10.

KUIPER, R. M. a kol. An Akaike-Type Information Criterion for Model Selection Under Inequality Constraints. Biometrika. 2011, roč. 98, s. 495–501. DOI: https://doi.org/10.1093/biomet/asr002

KUPPEVELT, D. van, DIUCK, G. van. Answering Legal Research Questions About Dutch Case Law with Network Analysis and Visualization. In: Legal Knowledge and Information Systems: JURIX 2017: The Thirtieth Annual Conference. 2017, s. 95–100.

KURIMAIOVÁ, A. Poručenství. Rodinné právo. 1999, č. 7, s. 9–11.

KVALE, S. Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.

LABOV, W. Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.

LAHLOU, S. Social Representations and Social Construction: The Evolutionary Perspective of Installation Theory. In: SAMMUT, G. a kol. The Cambridge Handbook of Social Representations. 2015, s. 193–209. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107323650.017

LAKOFF, G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago, Londýn: The University of Chicago Press.

LAMBERTS, K., SHANKS, D. Knowledge, Concepts, and Categories. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.˝DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/4071.001.0001

LANGEMEYER, I. The Field Concept in Psychology, Gestalt Theory, Physics, and Epic Theatre – Brecht’s Adaptations of Kurt Lewin. Journal of New Frontiers in Spatial Concepts. 2017, s. 1–16.

LANIUS, D. Strategic Indeterminacy in the Law. Oxford: Oxford University Press, 2019. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780190923693.001.0001

LANIUS, D. What Is the Value of Vagueness? Theoria. 2021, č. 3, s. 752–780. DOI: https://doi.org/10.1111/theo.12313

LASSER, M. de S. O.-l’E. Judicial (Self-) Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System. The Yale Law Journal. 1994–1995, č. 6, s. 1325–1410. DOI: https://doi.org/10.2307/797133

LASSER, M. de S. O.-l’E. Anticipating Three Models of Judicial Control, Debate and Legitimacy: The European Court of Justice, the Cour de cassation and the United States Supreme Court. Jean Monnet Working Paper. 2003.

LAURENCE, S., MARGOLIS, E. Concepts and Cognitive Science. In: MARGOLIS, E., LAURENCE, S. (ed.). Concepts: Core Readings. Cambridge, Massachusetts: Bradford Book, 1999, s. 3–81.

LEVINSON, S. Law as Literature. Texas Law Review. 1982, č. 3., s. 373–404.

LEVITT, H. M. a kol. Journal Article Reporting Standards for Qualitative Primary, Qualitative Meta-analytic, and Mixed Methods Research in Psychology: The APA Publications and Communications Board Task Force Report. American Psychologist. 2018, č. 1, s. 26–46. DOI: https://doi.org/10.1037/amp0000151

LÉVY-BRUHL, L. How natives think. With Introduction by Dr. Ruth L Bunzel. New York: Washington Square Press, 1966.

LHEUREUX, F. a kol. Hiérarchie structurale, conditionnalité et normativité des représentations sociales. Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale. 2008, č. 1, s. 41–55. DOI: https://doi.org/10.3917/cips.077.0041

LOGESOVÁ, J. Pojem „jednotné řízení“ v koncernu. Právní rozhledy. 2002, s. 554–555.

LOJKOVÁ, J. Měl by být v našem právním řádu prostor pro koncept náhradního mateřství? In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 242–250.

LOTH, M. A. Courts in Quest for Legitimacy: A Comparative Approach. Rotterdam: Publications from Erasmus University, 2007.

LOUBÈRE, L. L’analyse de similitude pour modéliser les CHD. In: Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles. 2016, Nice.

LUHMANN, N. A Sociological Theory of Law. London: Routledge & Kegan Paul, 1985.

MACHALOVÁ, T. Viktor Knapp a brněnská normativní škola právní teorie. In GERLOCH, A. (ed.). Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 169–180.

MANKO, R., ŠKOP, M., ŠTĚPÁNÍKOVÁ, M. Carving out Central Europe as a Space of Legal Culture: A Way out of Peripherality? Wroclaw Review of Law, Administration and Economics. 2016, č. 2, s. 4–28. DOI: https://doi.org/10.1515/wrlae-2018-0002

MARCHAND, P., RATINAUD, P. L’analyse de similitude appliquée aux corpus textuels: les primaires socialistes pour l’élection présidentielle française (septembre-octobre 2011). In: 11èmes Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles. 2012, Liège.

MARCHIORI, Z. a kol. Elements of social representation theory incollaborative tagging systems. Transinformação. 2014, č. 1, s. 27–37. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-37862014000100004

MARGOLIS, E., LAURENCE, S. The Ontology of Concepts — Abstract Objects or Mental Representations? Noûs. 2007, č. 4, s. 561–593. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-0068.2007.00663.x

MARKOVÁ, I. Dialogičnost a sociální reprezentace: Dynamika mysli. Praha: Academia, 2007.

MARKOVÁ, I. Towards an Epistemology of Social Representations. Journal for the Theory of Social Behaviour. 1996, č. 2, s. 177–193. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.1996.tb00528.x

MARKOVITS, I. Children of a Lesser God: GDR Lawyers in Post-Socialist Germany. Michigan Law Review. 1996, s. 2270–2308. DOI: https://doi.org/10.2307/1289821

MARMOR, A. The Language of Law. Oxford: Oxford University Press, 2014.

MATCZAK, M. a kol. Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland. Journal of Public Policy. 2010, č. 1, s. 81–99. DOI: https://doi.org/10.1017/S0143814X09990195

MATERNA, P. Svět pojmů a logika. Praha: Filosofia, 2000.

MATES, P. K problematice neurčitých právních pojmů ve správním právu. Právní rozhledy. 2007, č. 9, s. 326–329.

MATES, P. Dotváření práva v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Právní rozhledy. 2016, č. 3, s. 82–86.

MATES, P., ŠEMÍK, K. Nad důstojností soudcovského stavu. Jurisprudence. 2014, č. 2, s. 40–45.

MATTILA, H. E. Comparative Legal Linguistics. Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd., 2006.

MAXWELL, J. A. Qualitative Research Design: An Interactive Approach. Thousand Oaks: Sage Publishing, 2012.

MELLINKOFF, D. The Language of the Law. Eugene: Resource Publications, 2004.

MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. Praha: C. H. Beck, 2011.

MELZER, F. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX, § 2894–3081. Praha: Leges, 2018.

MERTZ, E. A New Social Construction for Sociolegal Studies. Law and Society Review. 1994, č. 5, s. 1243–1266. DOI: https://doi.org/10.2307/3054029

MOLEK, P. Právní pojem „pronásledování“ v souvislostech evropského azylového práva. Praha: C. H. Beck, 2010.

MOLINER, P. A Two-Dimensional Model of Social Representations. European Journal of Social Psychology. 1995, č. 2, s. 27–40. DOI: https://doi.org/10.1002/ejsp.2420250104

MOLINER, P. La représentation sociale comme grille de lecture. Disertační práce. Université de Provence, 1988.

MOLINER, P. Validation expérimentale de l’hypothèse du noyau central des représentations sociales. Bulletin de Psychologie. 1989, roč. 42, s. 759–762.

MOLINER, P., ABRIC, J. C. Central Core Theory. In: SAMMUT, G. a kol. (eds.). The Cambridge Handbook of Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, s. 84. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107323650.009

MOLINER, P., MARTOS, A. La fonction génératrice de sens du noyau des représentations sociales. Une remise en cause? Papers on Social Representations, 2005, roč. 14, s. 1–9.

MOLONEY, G. a kol. Social Representations and Themata: The Construction and Functioning of Social Knowledge about Donation and Transplantation. British Journal of Social Psychology. 2005, roč. 44, č. 3, s. 415–441. DOI: https://doi.org/10.1348/014466605X42246

MORGAN, M. H. Speech Communities. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

MOSCOVICI, S. Attitudes and Opinions. Annual Review of Psychology. 1963, č. 1, s. 231–260. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.ps.14.020163.001311

MOSCOVICI, S. La Psychanalyse, son image et son public. Paris: Presses Universitaires de France, 1961.

MOSCOVICI, S. Preface. In: HERZLICH, C. (ed.). Health and Illness. London: Academic Press, 1973, s. IX-XIV.

MOSCOVICI, S. The Myth of the Lonely Paradigm: A Rejoinder. Social Research. 1984, č. 4, s. 939–968.

MOSCOVICI, S. Notes towards a Description of Social Representations. European Journal of Social Psychology. 1988, č. 18, s. 211–250. DOI: https://doi.org/10.1002/ejsp.2420180303

MOSCOVICI, S. Social Representations and Pragmatic Communication. Social Science Information. 1994, č. 2, s. 163–177. DOI: https://doi.org/10.1177/053901894033002002

MOSCOVICI, S. Social Representations. Explorations in Social Psychology. New York: New York University Press, 2001.

MOSCOVICI, S., HEWSTONE, M. Social Representations and Social Explanations: From the “Naive” to the “Amateur” Scientist. In: HEWSTONE, M. (ed.). Attribution Theory: Social and Functional Extentions. Oxford: Basil Blackwel, 1983, s. 98–125.

MÜLLER, Z. Dražba jako právní institut. Právní rozhledy. 2004, č. 8, s. 275–283.

MURPHY, G. L. The Big Book of Concepts. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.  DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/1602.001.0001

MURPHY, G., MEDIN, D. The Role of Theories in Conceptual Coherence. Psychological Review. 1985, č. 3, s. 289–316. DOI: https://doi.org/10.1037/0033-295X.92.3.289

MYŠKA, M. a kol. Creative Commons and Grand Challenge to Make Legal Language Simple. In: PALMIRANI, M., PAGALLO, U., CASANOVAS, P., SARTOR, G. (eds.). AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. Models and Ethical Challenges for Legal Systems, Legal Language and Legal Ontologies, Argumentation and Software Agents. Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2012, s. 271–285. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-35731-2_19

NOSEK, B. A. a kol. The Preregistration Revolution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2018, č. 11, s. 2600–2606. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114

NOVÝ, Z. Mezinárodní investiční arbitráž a vláda práva v hostitelských státech. Právník. 2019, č. 10, s. 909–933.

O’DRISCOLL, J. Dances with Footings: a Goffmanian Perspective on the Soto Case. Journal of Politeness Research. 2018, č. 1, s. 39–62. DOI: https://doi.org/10.1515/pr-2017-0038

ODIN, R. Spaces of Communication. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022.

OGDEN, C. K., RICHARDS, I. A. The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1930.

OSINA, P. Teorie práva. Praha: Leges, 2020.

PAAVOLA, S., HAKKARAINEN, K. Trialogical approach for knowledge creation. In: TAN, S. C., SO, H. J., YEO, J. (eds.). Knowledge creation in education. Singapore: Springer, 2014, s. 53–73. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-287-047-6_4

PALÍŠEK, P. Rozhodování českých soudců pohledem individuálních rozdílů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

PARSONS, T. The Structure of Social Action. New York: McGrawHill, 1937.

PAUKNEROVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém – Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013.

PAWLIKOVÁ, K. Veřejný pořádek jako neurčitý právní pojem v PobCiz a judikatuře NSS. Soudní rozhledy. 2019, č. 9, s. 274.

PAWLOWSKI, S. D., JUNG, Y. Social Representations of Cybersecurity by University Students and Implications for Instructional Design. Journal of Information Systems Education. 2015, č. 4, s. 281–294.

PEACOCKE, C. A Study of Concepts. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

PECZENIK, A. The Binding Force of Precedent. In: MacCORMICK, N. SUMMERS, R. S. (eds.). Interpreting Precedents. A Comparative Study. Dartmouth: Aldershot, 1997, s. 461–479. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315251905-14

PETERKA, O. Pojem nezaměstnaného, nezaměstnanosti a její formy. Brno: Nákladem autora, 1934.

PETERS, J. S. Legal Performance Good and Bad. Law, Culture and the Humanities. 2008, č. 2, s. 179–200. DOI: https://doi.org/10.1177/1743872108091473

PETR, B. Vydržení v českém právu. Praha: C. H. Beck, 2006.

PFORDTEN, D. von der. About Concepts in Law. In: HAGE, J., PFORDTEN, D. von der (eds.). Concepts in Law. Dodrecht: Springer, 2009, s. 35–54.

PHILLIPS, N., HARDY, C. Discourse Analysis: Investigating Processes of Social Construction. New Delhi: Sage, 2002. DOI: https://doi.org/10.4135/9781412983921

PIAGET, J. The Development of Thought: Equilibration of Cognitive Structures. New York: The Viking Press, 1977.

PIERMATTÉO, A. Social Represenations and Emotions. A Review of Effects in Two Directions. European Psychologist. 2021. DOI: https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000459

PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní a justiční spolupráce). 4. dopracované, konsolidované vyd. Praha: Linde, 2007.

PINKER, S. The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature. London: Penguin, 2007.

POLČÁK, R. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012.

PONTEROTTO, J. G. Qualitative Research in Counseling Psychology: A Primer on Research Paradigms and Philosophy of Science. Journal of Counseling Psychology. 2005, č. 2, s. 126–136. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.126

POSPÍŠIL, I. Právo na přiměřenou délku řízení v judikatuře Ústavního soudu. In: KADEČKA, S. a kol. Nečinnost ve veřejné správě. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv a Wolters Kluwer, 2012, s. 19–27.

POTTER, J. Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction. London: Sage Publication, 1996. DOI: https://doi.org/10.4135/9781446222119

PREUSS, O. Podstatné náležitosti demokratického právního státu v judikatuře českého Ústavního soudu. In: 20 let Ústavy České republiky, s. 126–137. - doplnit vydavatele a rok prosím

PŘIBÁŇ, J. Sociologie práva: vývoj a trendy po roce 1989. Sociologický časopis. 2002, č. 1–2, s. 79–88.

PŘIBÁŇ, J. Suverenita, právo a legitimita v kontextu moderní filosofie a sociologie práva. Praha: Karolinum. 1997.

PSALTIS, C. Communication and the microgenetic construction of Knowledge. In: SAMMUT, G. a kol. The Cambridge Handbook of Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, s. 113–127. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107323650.011

PUPPE, I. Kleine Schule der juristischen Denkens. Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, UTB, 2008, s. 20–42.

RABAN, O. Modern Legal Theory and Judicial Impartiality. London: Routledge-Cavendish, 2003.

RAMSHAW, S. Jamming the Law: Improvisational Theatre and the ‘Spontaneity’ of Judgment. Law Text Culture. 2010, č. 1, s. 133–159.

RIPS, L. J. Inductive Judgments about Natural Categories. Journal of Verhal Learning and Verbal Behavior. 1975, č. 6, s. 665–681. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-5371(75)80055-7

ROSCH, E. Principles of Categorization. In: ROSCH, E., LLOYD, B. B. (eds.). Cognition and Categorization. Hillsdale. N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1978, s. 27–48.

ROSCH, E. Prototype Classification and Logical Classification: The Two Systems. In: SCHOLNICK, E. (ed.). New Trends in Cognitive Representation: Challenges to Piaget’s Theory. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1983, s. 73–86.

ROSCH, E. Reclaiming Cognition: The Primacy of Action, Intention and Emotion. The Journal of Consciousness Studies. 1999, č. 11–12, s. 61–77.

ROSCH, E., MERVIS, C. Family Resemblances: Studies in the Internal Structure of Categories. Cognitive Psychology. 1975, č. 4., s. 573–605. DOI: https://doi.org/10.1016/0010-0285(75)90024-9

ROSE, D. a kol. Questioning Consensus in Social Representations Theory. Papers on Social Representations. 1995, roč. 4, č. 2, s. 150–176.

ROZEHNALOVÁ, N. Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer, 2016.

ROZEHNALOVÁ, N., TÝČ, V. Kolizní smluvní právo, výhrada veřejného pořádku a mezinárodně kogentní normy. Právník. 2002, č. 5, s. 634–661.

SAMMUT, G. a kol. The Cambridge Handbook of Social Representations. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107323650

SARAT, A. a kol. Law and Performance. Amherst: University of Massachusetts Press, 2018.

SBISÀ, M. Austin on Meaning and Use. Lodz Papers in Pragmatics. 2012, č. 1, s. 5–16. DOI: https://doi.org/10.1515/lpp-2012-0002

SCHAUER, F. A Critical Guide to Vehicles in the Park. New York University Law Review. 2008, č. 4, s. 1109–1134.

SCHAUER, F. Precedent. Stanford Law Review. 1987, č. 3, s. 571–605. DOI: https://doi.org/10.2307/1228760

SCHOOT, R. van de et al. A Gentle Introduction to Bayesian Analysis: Applications to Developmental Research. Child Development. 2014, č. 3, s. 842–860. DOI: https://doi.org/10.1111/cdev.12169

SCHOULTZ, I., FLYGHED, J. Performing Unbelonging in Court. Observations from a Transnational Corporate Bribery Trial – a Dramaturgical Approach. Crime, Law and Social Change. 2022, s. 321–340. DOI: https://doi.org/10.1007/s10611-021-09990-x

SEROWANIEC, M. Several Remarks on the Ethics of the Profession of a Judge in Poland. Torunskie studia. 2018, č. 14, s. 91–102. DOI: https://doi.org/10.12775/TSP-W.2018.007

SHAPIRO, S. Vagueness in Context. Oxford: Clarenton Press, 2006. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199280391.001.0001

SIMMONAES, I. Vague legal concepts. A contradictio in adjecto? Přeložil Tyrybon, B. D. In: Indeterminacy in Terminology and LSP. Studies in honour of Heribert Picht. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2007, s. 119–134. DOI: https://doi.org/10.1075/tlrp.8.13sim

SKREBTSOVA, T. The Concepts Centre and Periphery in the History of Linguistics: From Field Theory to Modern Cognitivism. Respectus Philologicus. 2014, č. 31, s. 144–151. DOI: https://doi.org/10.15388/RESPECTUS.2014.26.31.11

SMEJKALOVÁ, T. Judikatura, nebo precedens? Právník. 2019, č. 9, s. 852–864.

SMEJKALOVÁ, T. Legal Performance: Translating into Law and Subjectivity in Law. Tilburg Law Review. 2017, č. 1–2, s. 62–76. DOI: https://doi.org/10.1163/22112596-02201004

SMEJKALOVÁ, T. Právní věta a ratio decidendi. Jurisprudence. 2012, č. 5, s. 3–8.

SMEJKALOVÁ, T. Soudní rozhodnutí jako autoportrét českého soudnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2021. DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9960-2021

SMEJKALOVÁ, T. Srozumitelnost práva. Právník. 2013, č. 5, s. 447–472.

SMEJKALOVÁ, T., NOVOTNÁ, T. Exploring the Relation between the Indegree Centrality and Authority Score of a Decision and the Reason for which it was Cited: A Case Study. Masaryk University Journal of Law and Technology. 2021, č. 2, s. 225–246. DOI: https://doi.org/10.5817/MUJLT2021-2-4

SMEJKALOVÁ, T., NOVOTNÁ, T. Studie dekontextualizace v používání judikatury. Právník. 2021, č. 12, s. 1001–1023.,

SMEJKALOVÁ, T., ŠKOP, M. A Concept of a Reader in Legislation Drafting. In: ŠTĚPÁNÍKOVÁ, M. a kol. Argumentation 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 51–69.

SMEJKALOVÁ, T., ŠTĚPÁNÍKOVÁ, M. Law for Elites. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. 2019, č. 1, s. 47–68. DOI: https://doi.org/10.2478/slgr-2019-0028

SMEKAL, H. a kol. Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu. Brno: Masarykova univerzita, 2021. DOI: https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9884-2021

SOAMES, S. What Vagueness and Inconsistency Tell Us about Interpretation. In: MARMOR, A., SOAMES, S. (eds.). Philosophical Foundations of Language in the Law. Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 31–57. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199572380.003.0003

SOBEK, T. Argumenty teorie práva. Praha: Aleš Čeněk, 2008.

SONNENBERGER, H. J. Dílčí reforma francouzského Code civil. Jurisprudence. 2018, č. 4, s. 3–11.

SOUHUDÉ, K. M. Rechtsstaatlichkeit und Verantwortlichkeit bei Heinrich von Kleist. Berlin: Peter Lang GmbH, 2010.

SPAAK, T. Explicating the Concept of Legal Competence. In: HAGE, J., PFORDTEN, D. von der (eds.). Concepts in Law. Dodrecht: Springer, 2009, s. 67–80. DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-481-2982-9_5

SPIRIT, M. Pojem občana se změněnou pracovní schopností v našem právu. Správní právo. 1993, č. 1, s. 15–37.

STAHL, G. Group Cognition: Computer Support for Building Collaborative Knowledge. Cambridge, MA: MIT Press, 2006. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/3372.001.0001

STEHLÍKOVÁ, J. Omezení svobody projevu soudců a jeho morální zdůvodnění v judikatuře ESLP a NSS. Právník. 2021, č. 8, s. 350–663.

STITCH, S. Moral Philosophy and Mental Representation. In: HECHTER, M., NADEL, L., MICHOD, R. (eds.). The Origin of Values. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, 1993, s. 215–228.

STRUCHINER, N. a kol. An Experimental Guide to Vehicles in the Park. Judgment and Decision Making. 2020, roč. 15, č. 312–329.

SVÁČEK, J. Institut doznání po novelizacích trestního práva. Právní praxe. 1996, č. 10, s. 630–634.

SVOBODA, P. Český a komunitární koncept odpovědnosti státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením práva. In: Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2000, č. 3–4, s. 59–70.

ŠÁMAL, P. Závaznost rozhodnutí Nejvyššího soudu. In: ŠÁMAL, P. a kol. Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 68–86.

ŠÁMAL, P., ŠIPULOVÁ, K. Úvod. Porozumění funkci rozhodnutí v mezisoudním dialogu. In: ŠÁMAL, P. a kol. Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 19–25.

ŠIMÁČKOVÁ, K. K pojmu zranitelnost v českém právním prostředí, zejména v judikatuře Ústavního soudu. Jurisprudence. 2019, č. 5, s. 18–25.

ŠIMÍČEK, V. Předvídatelnost soudního rozhodování. Jurisprudence. 2004, č. 5, s. 7–11.

ŠIMÍČEK, V. Závaznost soudních rozhodnutí Ústavního soudu v řízení o ústavních stížnostech. In: ŠÁMAL, P. a kol. Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 53.

ŠIMONÍKOVÁ, P., LASÁK, J. Uznání závazků v judikatuře českých soudů. Soudní rozhledy. 2011, č. 8, s. 277–283.

ŠKOP, M. …právo, jazyk a příběh. Praha: Auditorium, 2013.

ŠKOP, M., MACHÁČ, P. Základy právní nauky. Praha: Wolters Kluwer, 2011.

ŠKOP, M. a kol. Tvorba práva – empirické studie. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

ŠRŮTKOVÁ, J. Závaznost rozhodnutí Ústavního soudu z pohledu doktríny a judikatury. Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, č. 4, s. 293–301.

ŠTĚPÁNÍKOVÁ, M., SMEJKALOVÁ, T. Hledání jádra pojmu veřejný pořádek. Právník. 2022, č. 8, s. 753–773.

ŠTRŮČEK, J. Od rozhodnosti k autoritářství: Potřeba kognitivního uzavření. Brno: Munipress, 2017.

TANCOŠ, M. Levicové autoritářství: prázdný prostor v síti autoritářských konstruktů. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

TELEC, I. Kritický pohled na nález Ústavního soudu: uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela, 4., rozš. zpříst. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2017, č. 19, s. 670–674. - Má jít o 4. vydání č. 19 časopisu nebo 4. vydání článku?

TEMMERMAN, R. Towards New Ways of Terminology Description. The sociocognitive approach. Amsterdam: John Benjamins, 2000. DOI: https://doi.org/10.1075/tlrp.3

TICHÝ, L. Veřejný pořádek jako tzv. obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2015, č. 3, s. 77–108.

TIERSMAN, P. Legal Language. Chicago: UCP, 1999.

TOBIA, K. Experimental Jurisprudence. University of Chicago Law Review. 2022, roč. 89, č. 3, s. 735–802.

TOBIA, K. Testing Ordinary Meaning. Harward Law Review. 2020, č. 2, s. 726–806.

TRIER, J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. Heidelberg: Winter, 1931.

TRIER, J. Feld, sprachliches. In: RITTER, J. a kol. (eds.). Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel: Schwabe, 1972, s. 929–933.

TURNER, S. B. Preface to the 2nd Edition. In: DURKHEIM, É. Professional Ethics and Civil Morals. London: Routledge and Kegan Paul, 1957.

TVRDÍKOVÁ, L. Důvěra v soudce jako funkce důstojnosti soudce: Proč má být soudce důstojný a co to znamená? Jurisprudence. In print. - stále?

TVRDÍKOVÁ, L. Je otázka paradoxu minimálních rozdílů relevantní pro právo? Právník. 2022, č. 6, s. 529–530.

TWINNING, W. General Jurisprudence. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

TYL, T. Pojem spravedlnosti – analýza problému. Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, č. 2, s. 192–200.

VACHEK, J. On the Integration of

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Crossref Cited-by pro DOI:10.5817/CZ.MUNI.M280-0203-2022 (1)

1. Kvantitativní přístup v kvalitativní doméně práva: odpověď autorů
Terezie Smejkalová, Tereza Novotná, Jakub Harašta
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 31,  číslo: 2,  rok: 2023  
https://doi.org/10.5817/CPVP2023-2-11


Podobné publikace