Outdoor Education and its Inclusion into Teaching at PdF MU. Support for the Use of Technology and the Implementation of Research Activities in the Undergraduate Education of Future Teachers

Eduard Hofmann (ed.), Hana Svobodová (ed.)
Anotace

Výukový materiál „Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů“ je výstupem projektu OP VVV Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi. Jedním z výstupů projektu byla příprava inovativních vzdělávacích materiálů a kurzů. Jeho cílem byla tvorba a pilotáž nových výukových kurzů. V jejich náplni mělo dojít k maximálnímu propojení výuky s využitím mezipředmětových vztahů a průřezových témat. V jejich průběhu měly být adekvátně zařazovány moderní strategie řízení učební činnosti. 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-280-0008-0
Počet stran 202
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0008-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-280-0007-3
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 202
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova inovace , terénní výuka , silná výuková strategie , mezipředmětové vazby
Jazyky Angličtina
Poznámka

Název česky: Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů

Reference

Biggs, J. (1999). Teaching for quality learning at university. Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Entwistle, N., & Ramsden, P. (1983). Understanding student learning. London: Croom Helm.

Gilbertson, K., Bates, T., McLaughlin, T., & Ewert, A. (2006). Outdoor education: Methods and strategies. Champaign: Human Kinetics.

Hanušova, S., Vojtkova, N. (2011) CLIL v česke školni praxi. 1. vydani. Brno : Studio Arx.

Hofmann, E. (2003). Integrovane terenni vyučovani. Brno: Paido.

Lambert, D. & Balderstone, D. (2010). Learning to teach geography in the secondary school. London: Routledge.

Mehisto, P. (2008). CLIL counterweights: Recognising and decreasing disjuncture in CLIL. International CLIL Research Journal, 1(1), 93–119.

Mužik, V., & Krejči, M. (1997). Tělesna vychova a zdravi. Olomouc: Hanex.

Podroužek, V. (2002). Integrovana vyuka na zakladni škole v teorii a praxi. Plzeň: Fraus.

Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. The Journal of Environmental Education, 17(3), 13–15. https://doi.org/10.1080/00958964.1986.9941413

Svobodova, H. (2019). Outdoor education in geography: A specific educational strategy. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019

Svobodova, H., Durna, R., Misařova, D., & Hofmann, E. (2019). Komparace formalniho ukotveni terenni vyuky ve školnich vzdělavacich programech a jeji pojeti na modelovych zakladnich školach. Orbis Scholae 13(2), 95–116. https://doi.org/10.14712/23363177.2019.25

Svobodova, H., Misařova, D., Durna, R., Češkova, T. & Hofmann, E. (2019). Koncepce terenni vyuky pro zakladni školy na přikladu namětů pro kratkodobou a střednědobou terenni vyuku vlastivědneho a zeměpisného učiva. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Demek, J., & Mackovčin, P. (Eds.). (2014). Zeměpisny lexikon ČR: hory a nižiny. Brno: Mendelova zemědělska a lesnicka univerzita v Brně.

Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., & Sanders, D. (2006). The value of outdoor learning: Evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107–110.

Glackin, M. (2019) ‘It’s more than a prop’: Professional development session strategies as sources of teachers’ self -efficacy and motivation to teach outside the classroom. Professional Development in Education, 45(3), 372–389. https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1490917

Kendall, S., Murfield, J., Dillon, J., & Wilkin, A. (2006) Education outside the classroom: Research to identify what training is offered by initial teacher training institutions. London: National Foundation for Educational research.

Palmer, D.H. (2006). Sources of self -efficacy in a science methods course for primary teacher education students. Research in Science Education, 36(4), 337–353. doi:10.1007/s11165-005-9007-0 https://doi.org/10.1007/s11165-005-9007-0

Svobodova, H., Misařova, D, Durna, R., Češkova, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terenni vyuky pro zakladni školy: na přikladu namětů pro kratkodobou a střednědobou terenni vyuku vlastivědneho a zeměpisneho učiva. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

TDA (2007). Professional standards for qualified teacher status and requirements for initial teacher training. London: Training and Development Agency.

Tilling, S., & Dillon, J. (2007) Initial teacher education and the outdoor classroom: Standards for the future. London: ASE and FSC.

Andersson, G. (2017). Orientačni běh do škol Kostelec nad Černymi lesy: Silva.

Balak, I., Hofmann, E., Svobodova, H., Durna, R., & Kolejka, J. (2020). Moravsky kras a okoli: Atlas pro terenni vyuku a outdoorove aktivity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9627-2020

Čablova, M. (2013). Prostory: průvodce tvorbou a obnovou veřejnych prostranstvi. Brno: Partnerstvi.

Henych, M. (2009). Vyuka orientace v terenu pomoci map na orientačni běh. Bakalařska prace. Brno: Masarykova univerzita.

Hexner, M. (2007). Uzemně analyticke podklady hlavniho města Prahy. Tema 11. 15. Kompozični osy a průhledy. Dostupne z: https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/uap_pdf/UAP_prilohy_k_jevum/11_15_Kompozicni_osy_a_pruhledy.pdf

Hofmann, E., Misařova, D., & Hercik, J. (2014). Interdisciplinarni terenni vyuka. Olomouc: Univerzita Paleckeho v Olomouci. Dostupne z http://civ.upol.cz/soubory/vystupy/teorie/Hofmann_et_al_2014.pdf

Hofmann, E. (Ed.). (2003). Integrovane terenni vyučovani. Brno: Paido.

Kolejka, J. Nauka o krajině pro studujici geografie magisterskych učitelskych oborů. Brno:

Korvas, P., & Hofmann, E. (2008). Orientace v přirodě. Brno: Masarykova univerzita.

Oberstein, I., & Cach, J. (2001). Nazvoslovi urbanismu a uzemniho planovani. Praha: Praha: ČVUT.

Peřinova, l. (2016). Koncepce terenni vyuky na zakladni škole v Kuřimi. Diplomova prace. Brno: Masarykova univerzita.

Růžička, M., Růžičkova, H. (1973). Druhotna štruktura krajiny ako kriterium biologickej rovnovahy. Questiones Geobiologica, 12, 23–62.

Svobodova, H., Misařova, D., Durna, R., Češkova, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terenni vyuky pro zakladni školy: na přikladu namětů pro kratkodobou a střednědobou terenni vyuku vlastivědneho a zeměpisneho učiva. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Svobodova, H., Hofmann, E., Misařova, D., & Češkova, T. (2018). Bezpečnost jako bariera terenni vyuky zeměpisu na zakladni škole. In 8. medzinarodne geograficke kolokvium. 2018. Nitra, Slovensko. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Tomašek, M. (2008). Půdy Česke republiky. Praha: Česky geologicky ustav. Apul.cz: Snowsports Education. Dostupne z https://www.apul.cz/CZECH SKI: Svaz lyžařů Česke republiky. Dostupne z https://www.czech -ski.com/

Kirchner, J. (Ed.). (2005). Prožitek a dobrodružstvi proživani. Usti nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Korvas, P., & Došla, J. (2007). Zimni turistika na sněžnicich. Brno: FSpS MU. Dostupne z https://is.muni.cz/auth/do/1499/el/estud/fsps/ps08/zimtur/web/pages/autori.html

Kulhanek, O. (1989). Zlata kniha lyžovani: z dějin československeho a světoveho lyžařstvi. Praha: Olympia.

Nykodym, J., Starec, P., & Sedlaček, J. (2011). Vyuka brusleni hravě a bezpečně: textova opora ke kurzu. Brno: Masarykova univerzita.

Ramcovy vzdělavaci program pro zakladni vzdělavani: RVP ZV (2007).

Směrnice pro pořádání zimní školy v přírodě s výukou lyžování. RVP ZV [online]. 2006 [cit. 2020-06-30]. Dostupne z https://clanky.rvp.cz/wp -content/upload/prilohy/1582/smernice.pdf SNOW: Portal pro sjezdove lyžovani. Dostupne z https://snow.cz/

Vyhlaška č. 106/2001 Sb.: Vyhlaška Ministerstva zdravotnictvi o hygienickych požadavcich na zotavovaci akce pro děti, 2020. Zakony pro lidi: Sbirka zakonů [online]. Praha, 2014 [cit. 2020-06-30]. Dostupne z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106/zneni-20140101

Zakladni lyžovani. Dostupne z https://www.czech -ski.com/zakladni – lyzovani

Fryštak. (2017). Oficialni stranky města Fryštak. Dostupne z http://www.frystak.cz/

Halada, V. (2007). Genius Loci. Gymnasion: časopis pro zažitkovou pedagogiku, 7, 130–131.

Hanuš, M., & Hanuš, R. (Eds.) (2016). Instruktorsky slabikař. Praha: Nadačni fond Gymnasion.

Hanuš, R., & Chytilova, L. (2009). Zažitkově pedagogicke učeni. Praha: Grada Publishing, a. s.

Hrkal, J., & Hanuš, R. (2007). Zlaty fond her II. Praha: Portal.

Jirasek, I. (2006). Hra. Gymnasion, časopis pro zažitkovou pedagogiku, 6, 5.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs Prentice -Hall.

Martin, A., Franc, D., & Zounkova, D. (2004). Outdoor and experiential learning: A holistic approach and creative approach to programme design. Boston: Gower Company.

Outward Bound International. (2017). Outward Bound International. Retrieved from https://www.outwardbound.net

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace