Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů

Eduard Hofmann (ed.), Hana Svobodová (ed.)
Anotace

Výukový materiál „Terénní výuka na PdF MU. Podpora využití technologií a realizace výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání budoucích učitelů“ je výstupem projektu OP VVV Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi.

Publikace se skládá ze sedmi částí. Úvodní část seznamuje čtenáře s konceptem terénní výuky a jeho začleněním ve výuce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Následujících šest částí představuje metodické materiály k jednotlivým terénním kurzům. V závěru výukového materiálu jsou uvedeny přílohy k jednotlivým metodikám, z nichž nejvýznamnější tvoří Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9917-3
Počet stran 153
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1., elektronické
doi https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9917-2021

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9916-6
Formát 210 mm×297 mm
Počet stran 153
Rok vydání 2021
Pořadí vydání 1.

Obecné informace

Klíčová slova inovace , terénní výuka , silná výuková strategie , mezipředmětové vazby
Jazyky Čeština
Reference

Andersson, G. (2017). Orientační běh do škol Kostelec nad Černymi lesy: Silva.

Apul.cz: SNOWSPORTS EDUCATION. Dostupne z https://www.apul.cz/

Balák, I., Hofmann, E., Svobodová, H., Durna, R. a Kolejka, J. (2020) Moravský kras a okolí. Atlas pro terenní výuku a outdoorové aktivity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.

Biggs, J. (1999). Teaching for Quality Learning at University. Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

Biggs, J. (1999). Teaching for Quality Learning at University. Buckingham: Society for Research into Higher Education and Open University Press.

CZECH SKI: Svaz lyžařů České republiky. Dostupne z https://www.czech -ski.com/

Čablová, M. (2013). Prostory: průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství. Brno: Partnerstvi.

Česká federace stand up paddle (2019). Paddleboarding: jak pádlovat a nejčastější chyby. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=I3yX1MgzgS4

Demek, J., & Mackovčin, P. (Eds.). (2014). Zeměpisný lexikon ČR: hory a nížiny. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Dillon, J., Rickinson, M., Teamey, K., Morris, M., Choi, M. Y., & Sanders, D. (2006). The value of outdoor learning: Evidence from research in the UK and elsewhere. School Science Review, 87(320), 107-110.

Entwistle, N., & Ramsden, P. (1983). Understanding Student Learning. London: Croom Helm.

Fryšták. (2017). Oficiální stránky města Fryšták. Dostupne z http://www.frystak.cz/

Gilbertson, K., Bates, T., McLaughlin, T., & Ewert, A. (2006). Outdoor education: Methods and strategies. Champaign: Human Kinetics.

Glackin, M. (2019) 'It's more than a prop': Professional development session strategies as sources of teachers' self -efficacy and motivation to teach outside the classroom. Professional Development in Education, 45(3), 372-389. https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1490917

Halada, V. (2007). Genius Loci. Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, 7, 130-131.

Hanuš, M., & Hanuš, R. (Eds.) (2016). Instruktorský slabikář. Praha: Nadačni fond Gymnasion.

Hanuš, R., & Chytilová, L. (2009). Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada Publishing, a. s.

Hanušová, S., & Vojtková, N. (2011). CLIL v české školní praxi. Studio Arx.

Henych, M. (2009). Výuka orientace v terénu pomocí map na orientační běh. Bakalařska prace. Brno: Masarykova univerzita.

Hexner, M. (2007). Územně analytické podklady hlavního města Prahy. Téma 11. 15. Kompoziční osy a průhledy. Dostupne z: https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/uap_pdf/UAP_prilohy_k_jevum/11_15_Kompozicni_osy_a_pruhledy.pdf

Historie vodáckého sportu. Dostupné z https://www.raft.cz/historie.aspx

Hofmann, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.

Hofmann, E. (Ed.). (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.

Hofmann, E., Mísařová, D., & Hercik, J. (2014). Interdisciplinární terénní výuka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupne z http://civ.upol.cz/soubory/vystupy/teorie/Hofmann_et_al_2014.pdf

Hrkal, J., & Hanuš, R. (2007). Zlatý fond her II. Praha: Portal.

Jahodová, J. (1995). Vodácká abeceda. Dita.

Jirásek, I. (2006). Hra. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku, 6, 5.

Kendall, S., Murfield, J., Dillon, J., & Wilkin, A. (2006) Education outside the classroom: Research to identify what training is offered by initial teacher training institutions. London: National Foundation for Educational research.

Kirchner, J. (Ed.). (2005). Prožitek a dobrodružství prožívání. Usti nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs Prentice -Hall.

Kolejka, J. Nauka o krajině pro studující geografie magisterských učitelských oborů. Brno:

Korvas, P., & Došla, J. (2007). Zimní turistika na sněžnicích. Brno: FSpS MU. Dostupné z https://is.muni.cz/auth/do/1499/el/estud/fsps/ps08/zimtur/web/pages/autori.html

Korvas, P., & Hofmann, E. (2008). Orientace v přírodě. Brno: Masarykova univerzita.

Kulhanek, O. (1989). Zlatá kniha lyžování: z dějin československého a světového lyžařství. Praha: Olympia.

Lambert, D. & Balderstone, D. (2010). Learning to teach geography in the secondary School. London: Routledge.

Leaderfox.cz. Cyklistické bezpečnostní desatero. Dostupne z https://www.leaderfox.cz/cs/content/show -alias/cyklisticke-bezpecnostni-desatero

Martin, A., Franc, D., & Zounková, D. (2004). Outdoor and experiential learning: A holistic approach and creative approach to programme design. Boston: Gower Company.

Mehisto, P. (2008). CLIL counterweights: Recognising and decreasing disjuncture in CLIL. International CLIL Research Journal, 1(1), 93-119.

Mužík, V., & Krejčí, M. (1997). Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.

Nykodým, J., Starec, P., & Sedláček, J. (2011). Výuka bruslení hravě a bezpečně: textová opora ke kurzu. Brno: Masarykova univerzita.

Oberstein, I., & Cach, J. (2001). Názvosloví urbanismu a územního plánování. Praha: Praha: ČVUT.

OUTWARD BOUND INTERNATIONAL. (2017). Outward Bound International. Dostupné z https://www.outwardbound.net

Palmer, D.H. (2006). Sources of self -efficacy in a science methods course for primary teacher education students. Research in Science Education, 36(4), 337-353. https://doi.org/10.1007/s11165-005-9007-0

Peřinová, l. (2016). Koncepce terénní výuky na základní škole v Kuřimi. Diplomova prace. Brno: Masarykova univerzita.

Podroužek, V. (2002). Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Plzeň: Fraus.

Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. The Journal of Environmental Education, 17(3), 13-15. https://doi.org/10.1080/00958964.1986.9941413

Ptáček, P. (2015). Bezpečně na tekoucí vodě

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: RVP ZV (2007).

Růžička, M., Růžičková, H. (1973) Druhotná štruktúra krajiny ako kritérium biologickej rovnováhy. Questiones Geobiologicae, 12, 1973. 23-62 s.

Směrnice pro pořádání zimní školy v přírodě s výukou lyžování. RVP ZV [online]. 2006 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z https://clanky.rvp.cz/wp -content/upload/prilohy/1582/smernice.pdf

SNOW: Portál pro sjezdové lyžování. Dostupne z https://snow.cz/

Svobodová, H. (2019). Outdoor education in geography: A specific educational strategy. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9522-2019

Svobodová, H., Durna, R., Mísařová, D., & Hofmann, E. (2019). Komparace formálního ukotveníi terénní výuky ve školích vzdělávacích programech a její pojetí na modelových základních školách. Orbis Scholae 13(2), 95-116. https://doi.org/10.14712/23363177.2019.25

Svobodová, H., Hofmann, E., Mísařová, D., & Češková, T. (2018). Bezpečnost jako bariéra terénní výuky zeměpisu na základní škole. In 8. medzinárodné geografické kolokvium. 2018. Nitra, Slovensko. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Svobodová, H., Mísařová, D, Durna, R., Češkova, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy: na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češková, T. & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terenní výuku předmětů člověk a jeho svět a zeměpis. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Svobodova, H., Mísařová, D., Durna, R., Češkova, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a příroda se zaměřením na předmět Zeměpis. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češkova, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy: na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou terénní výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

Špaček, O., Vit, Z., & Mrzena, V. (1990). Jedeme na vodu: kilometráž Vltavy, Lužnice a Otavy. Mlada fronta.

TDA (2007). Professional standards for qualified teacher status and requirements for initial teacher training. London: Training and Development Agency.

Tilling, S., & Dillon, J. (2007) Initial teacher education and the outdoor classroom: Standards for the future. London: ASE and FSC.

Tomášek, M. (2008). Půdy České republiky. Praha: Česky geologicky ustav.

Vyhláška č. 106/2001 Sb.: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 2020. Zákony pro lidi: Sbírka zákonů [online]. Praha, 2014 [cit. 2020-06-30]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106/zneni-20140101

Základní lyžování. Dostupné z https://www.czech -ski.com/zakladni -lyzovani

ZNOJMO.TV (2019). Vodácká INSTRUKTÁŽ - Co vědět, než vyrazíte na vodu. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=PwJ0AKRtdk8

 

Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace