Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností. Metodická příručka

Barbora Chleboradová, Petr Kopečný
Anotace

Metodická příručka se zabývá vzděláváním žáků s narušenou komunikační schopností v prostředí inkluzivní školy a možnostmi jejich podpory. Teoretická část přibližuje východiska pro komunikační proces a jeho narušení v širších souvislostech se zaměřením na školní věk a reflexi v běžné i výukové komunikační situaci. Výzkumná část nabízí výsledky šetření, které vyplývá z dlouhodobé spolupráce se dvěma základními školami inkluzivního typu, v nichž jsou vzděláváni žáci s různými formami speciálních vzdělávacích potřeb. V těchto školách byly po dobu jednoho školního roku v pravidelné frekvenci realizovány aktivity zaměřující se na posilování komunikativní kompetence a sociálních vazeb ve třídě, v níž jsou vzděláváni žáci s narušenou komunikační schopností.
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9841-1
Počet stran 126
Rok vydání 2020
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Klíčová slova inkluzivní škola , vzdělávání , komunikace , komunikační schopnost , narušená komunikační schopnost , vývojová dysfázie , speciální vzdělávací potřeby , podpora komunikace
Jazyky Čeština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace