Vliv umělého pneumothoraxu na minutový objem srdeční / Influence du pneumothorax artificiel sur le débit cardiaque

Zdeněk Přikryl

Podobné publikace