Doběh alfa-částic v živé hmotě a závislost doběhu na její životnosti / On the range of α-particles in living matter and its relation to the vitality of the tissue

Mirko Dušek

Podobné publikace