Vliv prostorového činitele na biologickou reakci pletiva po ozáření alfa paprsky / The influence of the space factor on the tissue reaction after irradiation with α-rays

Ferdinand Herčík

Podobné publikace