Vliv stability elektronových konfigurací na stavbu a vlastnosti komplexních sloučenin / On the stability of groups of electrons and its influence of the structure of complex compounds

Antonín Felix Richter

Podobné publikace