Arrhenoblastom vaječníku kombinovaný s adenomysou dělohy a druhostrannou cystou vaječníkovou / Arrhenoblastoma ovarii dextri kombiniert mit Adenomyosis uteri und linksseitiger Ovarialcyste

G. Müller

Podobné publikace