Stanovení objemu červených krvinek metodou nerozpouštějícího prostoru, pomocí hematokritu a relativní viskosity / La détermination du volume des globules rouges par la methode de l’espace insoluble, au moyen de l’hématocrite et de la viscosité relative

Rudolf Vávra

Podobné publikace