Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace

Michal Černý
Anotace

Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, který umožňuje vzdělávání s vyšší mírou participace studentů, jejich autonomii, ale také lepší diferenci vzdělávacího obsahu. Téma digitálního informačního kurátorství kniha zařazuje také do kontextu informační vědy, andragogiky, digitálních knihoven a dalších souvisejících témat. Úvodní teoretické vymezení postupně přechází do oblasti konkrétních vzdělávacích doporučení. Od knihovnického pojetí tak postupně přechází v univerzální edukační přístup.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9234-1
Počet stran 206
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 2., přepracované elektronické

Brožovaná vazba

ISBN-13 978-80-210-9233-4
Formát 140 mm×210 mm
Počet stran 206
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 2., přepracované

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina
Statistiky

Zobrazené statistiky se počítaji ode dne vystavení, nejdříve však od 25. 5. 2019.

Landing Page


E-kniha (PDF)

E-kniha (Flipbook)


Podobné publikace