Dny práva 2018. Reforma civilního procesu

Petr Lavický (ed.), Eva Dobrovolná (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Základem právní úpravy civilního sporného řízení je již po více než padesát let občanský soudní řád z roku 1963. Tento předpis vznikl v jiných společensko-politických poměrech a byl původně založen na dnes zcela nepřijatelném ideologickém pojetí. Po celé řadě novel, jež byly přijímány postupně po roce 1989, je občanský soudní řád dnes zcela nepřehledný a v řadě ohledů nevyhovující předpis, jenž deformuje či zcela postrádá úpravu řady klasických institutů civilního sporného procesu a jemuž chybí jakákoliv koncepce. Tristní stav občanského soudního řádu působí nejen interpretační a aplikační obtíže, ale negativně poznamenává také způsob právního myšlení mnohých praktiků. Jediným možným řešením tohoto stavu je přijetí zcela nové úpravy civilního sporného procesu. První krok směřující k tomuto cíli učinil návrh věcného záměru civilního řádu soudního, jenž byl veřejnosti představen v listopadu loňského roku. Účelem konference je pokračovat v diskusi nad tímto návrhem. Příspěvky se věnují jak koncepčním otázkám, tak i jednotlivým institutům civilního procesu obsaženým v návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Vítaným obohacením jsou příspěvky, v nichž je představena zahraniční zkušenost s reformou civilního procesu.

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-9374-4
Počet stran 168
Rok vydání 2019
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Slovenština
Statistiky
Zde naleznete statistiky pro službu Crossref Cited-by a PlumX, pokud jsou k dispozici zobrazitelná data.

Podobné publikace