DNY PRÁVA 2017. Část VI. Translidé nejen v rodinném právu

Zdeňka Králíčková (ed.), Radovan Dávid (ed.), Jiří Valdhans (ed.)
Anotace

Název anglicky: DAYS OF LAW 2017. Transgender Not Only in the Family Law

Sekce je zaměřena na problematiku identity člověka ve vazbě na genetické, psychické a sociální pohlaví, tj. na právní aspekty civilního statusu transsexuálů a transgender ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Jsou vítány zejména příspěvky orientované na soukromé právo (transčlověk jako dítě, rodič, manžel, partner) i na právo veřejné, ale také na širší rozměr pojetí identity člověka ve společnosti v historickém kontextu. 
 

Více informací

E-kniha (PDF)

ISBN-13 978-80-210-8973-0
Počet stran 132
Rok vydání 2018
Pořadí vydání 1., elektronické

Obecné informace

Jazyky Čeština, Angličtina, Slovenština

Podobné publikace